Uredba o utvrđivanju radnih mjesta u Ministarstvu unutarnjih poslova koja se popunjavaju bez objave natječaja

NN 88/2005 (20.7.2005.), Uredba o utvrđivanju radnih mjesta u Ministarstvu unutarnjih poslova koja se popunjavaju bez objave natječaja

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1733

Na temelju članka 82. stavka 3. Zakona o policiji (»Narodne novine«, broj 129/2000), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. srpnja 2005. godine donijela

UREDBU

O UTVRĐIVANJU RADNIH MJESTA U MINISTARSTVU UNUTARNJIH POSLOVA KOJA SE POPUNJAVAJU BEZ OBJAVE NATJEČAJA

 

Članak 1.

Ovom Uredbom utvrđuju se radna mjesta u Ministarstvu unutarnjih poslova koja se popunjavaju bez objave natječaja.

 

Članak 2.

Radna mjesta iz članka 1. ove Uredbe su sva radna mjesta utvrđena Pravilnikom o unutarnjem redu Ministarstva unutarnjih poslova u ustrojstvenim jedinicama »Odjel posebnih kriminalističkih poslova« i »Jedinica za zaštitu svjedoka«.

 

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Klasa: 110-01/05-01/03

Urbroj: 5030106-05-2

Zagreb, 14. srpnja 2005.

Predsjednik

dr. sc. Ivo Sanader, v. r.