Uredba o prestanku rada Ureda za provođenje projek­ta sukcesije

NN 88/2005 (20.7.2005.), Uredba o prestanku rada Ureda za provođenje projek­ta sukcesije

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1734

Na temelju članka 26. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003 i 30/2004), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. srpnja 2005. godine donijela

UREDBU

O PRESTANKU RADA UREDA ZA PROVOĐENJE PROJEKTA SUKCESIJE

 

Članak 1.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje s radom Ured za provođenje projekta sukcesije (u daljnjem tekstu: Ured), a Uredba o Uredu za provođenje projekta sukcesije (»Narodne novine«, br. 7/93 i 70/2001), prestaje važiti.

 

Članak 2.

Danom prestanka rada Ureda poslove, dokumentaciju, sredstva za rad, financijska sredstva, opremu te prava i obveze Ureda preuzima Ministarstvo pravosuđa.

 

Članak 3.

Državne službenike Ureda preuzet će i rasporediti Ministarstvo pravosuđa nakon donošenja izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva pravosuđa.

Državni službenici koji ne budu raspoređeni na način utvrđen u stavku 1. ovog članka, stavit će se na raspolaganje Vladi Republike Hrvatske, u skladu s propisima koji se odnose na državne službenike.

 

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

 

Klasa: 022-03/05-01/08

Urbroj: 5030109-05-1

Zagreb, 14. srpnja 2005.

Predsjednik

dr. sc. Ivo Sanader, v. r.