Odluka o izmjeni Odluke o preferencijalnoj carinskoj kvoti pri uvozu određenoga poljoprivrednog proizvoda iz zemalja članica Europske unije

NN 88/2005 (20.7.2005.), Odluka o izmjeni Odluke o preferencijalnoj carinskoj kvoti pri uvozu određenoga poljoprivrednog proizvoda iz zemalja članica Europske unije

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1736

Na temelju članka 14. stavka 2. Zakona o poljoprivredi (»Narod­ne novine«, br. 66/2001 i 83/2002), članka 4. Zakona o Carinskoj tarifi (»Narodne novine«, br. 61/2000 i 117/2000) i članka 30. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003 i 30/2004), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. srpnja 2005. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O PREFERENCIJALNOJ CARINSKOJ KVOTI PRI UVOZU ODREĐENOGA POLJOPRIVREDNOG PROIZVODA IZ ZEMALJA ČLANICA EUROPSKE UNIJE

 

I.

U Odluci o preferencijalnoj carinskoj kvoti pri uvozu određenoga poljoprivrednog proizvoda iz zemalja članica Europske unije (»Narodne novine«, broj 179/2004), u točki V. riječi: »30. lipnja«, zamjenjuju se riječima: »30. studenoga«.

 

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

 

Klasa: 413-01/05-01/02

Urbroj: 5030116-05-1

Zagreb, 14. srpnja 2005.

Predsjednik

dr. sc. Ivo Sanader, v. r.