Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Podravska Moslavina

NN 88/2005 (20.7.2005.), Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Podravska Moslavina

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1737

Na temelju članka 45. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, broj 66/01, 87/02 i 48/05) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. srpnja 2005. godine donijela

ODLUKU

O RASPISIVANJU JAVNOG NATJEČAJA ZA DODJELU KONCESIJE ZA KORIŠTENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU OPĆINE PODRAVSKA MOSLAVINA

 

I.

Javni natječaj za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske raspisuje se za poljoprivredno zemljište koje se nalazi u Osječko-baranjskoj županiji, na području Općine Podravska Moslavina, a prema Izvatku iz zemljišne knjige Općinskog suda u Donjem Miholjcu i posjedovnom listu Područnog ureda za katastar Osijek, Ispostava-Odsjek za katastar nekretnina Donji Miholjac, Državne geodetske uprave, označeno je kao:

 

k.o. Moslavina Podravska

 

k.č.br.

kultura

klasa

ha a m2

cijena u kunama

608/1

ORANICA

3

30 00 00

9.522,00

1592

ORANICA

4

40 38 56

11.251,00

1593

ORANICA

4

40 96 79

11.414,00

1601

ORANICA

5

15 52 51

3.707,00

1601

ORANICA

6

15 52 52

3.090,00

1602/2

ORANICA

4

17 40 47

4.849,00

1602/2

ORANICA

7

14 09 92

2.525,00

1603

ORANICA

6

27 10 40

5.394,00

1604

ORANICA

5

15 82 55

3.779,00

1604

ORANICA

6

15 82 56

3.149,00

1605

ORANICA

4

21 03 68

5.861,00

1605

ORANICA

5

21 03 69

5.024,00

 

Sveukupna površina: 274 ha 73 a 65 m2

Sveukupna početna visina godišnje koncesijske naknade iznosi: 69.595,00 kuna.

 

II.

Koncesija za korištenje poljoprivrednog zemljišta iz točke I. ove Odluke, kao proizvodno-tehnološke cjeline, može se dati pravnoj i fizičkoj osobi za biljnu i stočarsku proizvodnju na vrijeme od 30 godina, koja priloži dokaze o ispunjavanju uvjeta propisanih člankom 44. Zakona o poljoprivrednom zemljištu i člankom 4. Zakona o koncesijama (»Narodne novine«, broj 89/92).

 

III.

Postupak natječaja prema ovoj Odluci provest će Povjerenstvo za dodjelu koncesija za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, uz objavu zakonom propisanih natječajnih uvjeta.

 

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

 

Klasa: 320-02/05-03/12

Urbroj: 5030116-05-1

Zagreb, 14. srpnja 2005.

Predsjednik

dr. sc. Ivo Sanader, v. r.