Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Dragalić

NN 88/2005 (20.7.2005.), Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Dragalić

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1738

Na temelju članka 45. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zem­ljištu (»Narodne novine«, br. 66/2001, 87/2002 i 48/2005), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. srpnja 2005. godine donijela

ODLUKU

O RASPISIVANJU JAVNOG NATJEČAJA ZA DODJELU KONCESIJE ZA KORIŠTENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU OPĆINE DRAGALIĆ

 

I.

Javni natječaj za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske raspisuje se za poljoprivredno zemljište koje se nalazi u Brodsko-posavskoj županiji, na području Općine Dragalić, a prema Izvatku iz zemljišne knjige Općinskog suda u Novoj Gradiški i posjedovnom listu Područnog ureda za katastar Slavonski Brod, Ispostava Nova Gradiška, Državne geodetske uprave, označeno je kao:

 

k.o. Mašić

 

k.č.br.

Kultura

klasa

ha a m2

naknada u kunama

899

Oranica

4

24 13 70

6.117,00 kn

901

Oranica

4

21 81 17

5.528,00 kn

903

Oranica

4

19 65 49

4.981,00 kn

929

Oranica

4

24 73 70

6.269,00 kn

931

Oranica

4

24 67 35

6.253,00 kn

933

Oranica

4

24 95 04

6.323,00 kn

 

Sveukupna površina: 139 ha 96 a 45 m2.

Sveukupna početna visina godišnje koncesijske naknade iznosi: 35.471,00 kuna.

 

II.

Koncesija za korištenje poljoprivrednog zemljišta iz točke I. ove Odluke, kao proizvodno-tehnološke cjeline, može se dati pravnoj i fizičkoj osobi za biljnu i stočarsku proizvodnju na vrijeme od 30 godina, koja priloži dokaze o ispunjavanju uvjeta propisanih člankom 44. Zakona o poljoprivrednom zemljištu i člankom 4. Zakona o koncesijama (»Narodne novine«, broj 89/92).

 

III.

Postupak natječaja prema ovoj Odluci provest će Povjerenstvo za dodjelu koncesija za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, uz objavu zakonom propisanih natječajnih uvjeta.

 

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

 

Klasa: 320-02/05-03/13

Urbroj: 5030116-05-1

Zagreb, 14. srpnja 2005.

Predsjednik

dr. sc. Ivo Sanader, v. r.