Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kaptol

NN 88/2005 (20.7.2005.), Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kaptol

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1739

Na temelju članka 45. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zem­ljištu (»Narodne novine«, br. 66/2001, 87/2002 i 48/2005) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. srpnja 2005. godine donijela

ODLUKU

O RASPISIVANJU JAVNOG NATJEČAJA ZA DODJELU KONCESIJE ZA KORIŠTENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU OPĆINE KAPTOL

 

I.

Javni natječaj za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske raspisuje se za poljoprivredno zemljište koje se nalazi u Požeško-slavonskoj županiji, na području Općine Kaptol, a prema Izvatku iz zemljišne knjige Općinskog suda u Požegi i posjedovnom listu Područnog ureda za katastar Požega, Državne geodetske uprave, označeno je kao:

 

k.o. Češljakovci

 

k.č.br.

Kultura

klasa

ha a m2

naknada u kunama

1465

ORANICA

4

6 01 74

1.743,84

1466

ORANICA

4

3 99 35

1.157,32

 

k.o. Doljanovci

 

k.č.br.

Kultura

klasa

ha a m2

naknada u kunama

1813/1

ORANICA

6

40 52

83,88

1813/2

ORANICA

5

63 50

157,73

1813/3

ORANICA

3

84 00

278,21

1813/3

ORANICA

4

27 99

81,12

1813/5

ORANICA

4

1 73 03

501,44

1813/5

ORANICA

5

1 73 04

429,83

1813/6

ORANICA

4

55 69

161,39

1813/6

ORANICA

5

55 69

138,33

1814/1

ORANICA

4

58 21

168,69

1814/1

ORANICA

5

58 22

144,62

1814/2

ORANICA

4

43 14

125,02

1814/2

ORANICA

5

43 14

107,16

1814/4

ORANICA

4

34 47

99,89

1814/4

ORANICA

5

34 48

85,65

1814/6

ORANICA

4

66 59

192,98

1814/6

ORANICA

5

66 60

165,43

1814/7

ORANICA

4

38 65

112,01

1814/7

ORANICA

5

38 65

96,01

1814/8

ORANICA

4

59 05

171,13

1814/8

ORANICA

5

59 05

146,68

1814/9

ORANICA

4

8 63 80

2.503,29

1814/9

ORANICA

5

8 63 80

2.145,68

1815

ORANICA

4

11 64 40

3.374,43

1815

ORANICA

5

11 64 41

2.892,39

1975

ORANICA

3

47 01 68

15.571,96

1975

ORANICA

5

11 75 42

2.919,74

1978/1

ORANICA

3

29 58 16

9.797,43

1978/1

ORANICA

5

8 43 59

2.095,48

1979

ORANICA

4

10 96 44

3.177,48

1979

ORANICA

5

10 96 43

2.723,53

1980

ORANICA

5

28 07 87

6.974,75

 

Sveukupna površina: 210 ha 10 a 80 m2

Sveukupna početna visina godišnje koncesijske naknade iznosi: 60.524,52 kune.

 

II.

Koncesija za korištenje poljoprivrednog zemljišta iz točke I. ove Odluke, kao proizvodno-tehnološke cjeline, može se dati pravnoj i fizičkoj osobi za biljnu i stočarsku proizvodnju na vrijeme od 30 godina, koja priloži dokaze o ispunjavanju uvjeta propisanih člankom 44. Zakona o poljoprivrednom zemljištu i člankom 4. Zakona o koncesijama (»Narodne novine«, broj 89/92).

 

III.

Postupak natječaja prema ovoj Odluci provest će Povjerenstvo za dodjelu koncesija za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, uz objavu zakonom propisanih natječajnih uvjeta.

 

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

 

Klasa: 320-02/05-03/10

Urbroj: 5030116-05-1

Zagreb, 14. srpnja 2005.

Predsjednik

dr. sc. Ivo Sanader, v. r.