Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Čaglin

NN 88/2005 (20.7.2005.), Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Čaglin

Vlada Republike Hrvatske

1740

Na temelju članka 45. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, br. 66/2001, 87/2002 i 48/2005) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. srpnja 2005. godine donijela

ODLUKU

O RASPISIVANJU JAVNOG NATJEČAJA ZA DODJELU KONCESIJE ZA KORIŠTENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU OPĆINE ČAGLIN

 

I.

Javni natječaj za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske raspisuje se za poljoprivredno zemljište koje se nalazi u Požeško-slavonskoj županiji, na području Općine Čaglin, a prema izvatku iz zemljišne knjige Općinskog suda u Požegi i posjedovnom listu Područnog ureda za katastar Požega, Državne geodetske uprave, označeno je kao:

k.o. Latinovac, k.o. Poreč i k.o. Gradište

 

k.o. Latinovac

 

k.č.br.

kultura

klasa

ha a m2

naknada u kunama

2

LIVADA

3

32 37

61,11

3

LIVADA

3

32 37

61,11

4

LIVADA

3

3 45

6,51

5

LIVADA

3

28 92

54,60

9

LIVADA

3

19 06

35,99

10

LIVADA

4

13 31

21,99

11

LIVADA

4

5 86

9,68

12

LIVADA

3

25 79

48,69

13

LIVADA

3

31 76

59,96

21

LIVADA

3

32 37

61,11

24

LIVADA

3

32 37

61,11

25

LIVADA

3

15 39

29,06

26

LIVADA

3

14 24

26,89

31

LIVADA

3

29 60

55,88

35

LIVADA

3

33 23

62,74

41

LIVADA

3

33 23

62,74

42

LIVADA

3

32 26

60,91

43

LIVADA

3

33 23

62,74

44

LIVADA

3

5 14

9,70

45

LIVADA

3

28 09

53,03

46

LIVADA

3

3 52

6,65

47

LIVADA

3

29 71

56,09

51

LIVADA

3

7 19

13,57

52

LIVADA

3

25 90

48,90

 

 

k.o. Poreč

 

k.č.br.

kultura

klasa

ha a m2

naknada u kunama

242

ORANICA

4

 1 42 95

388,25

242

ORANICA

5

 1 42 94

332,76

243

ORANICA

5

 1 16 19

270,49

244

ORANICA

4

 55 80

151,55

277

ORANICA

4

32 50 03

8827,08

277

ORANICA

5

32 50 04

7566,09

311

ORANICA

4

 67 76

184,04

312

ORANICA

4

 2 39 97

651,76

313

ORANICA

4

 4 24 01

1151,61

315/1

ORANICA

4

 64 50

175,18

315/2

ORANICA

4

 97 86

265,79

315/3

ORANICA

4

23 78 16

6459,08

315/4

ORANICA

4

 93 60

254,22

359

ORANICA

4

34 42 32

9349,34

359

ORANICA

5

34 42 33

8013,74

359

ORANICA

6

15 00 00

2910,00

360/1

ORANICA

4

71 10 16

19311,19

360/1

ORANICA

5

15 00 00

3492,00

360/6

ORANICA

4

 2 25 73

613,08

360/6

ORANICA

5

 2 25 73

525,50

360/7

ORANICA

4

 56 85

154,40

360/7

ORANICA

5

 56 86

132,37

360/8

ORANICA

4

 25 22

68,50

360/8

ORANICA

5

 25 22

58,71

360/10

ORANICA

4

 51 99

141,20

360/10

ORANICA

5

 52 00

121,06

360/11

ORANICA

5

12 70 01

2956,58

384

ORANICA

5

12 68 45

2952,95

384

ORANICA

6

38 05 35

7382,38

384

LIVADA

3

 6 00 00

1132,80

385

ORANICA

5

 1 44 10

335,46

386

ORANICA

5

55 65 86

12957,32

386

ORANICA

6

 1 50 00

291,00

387

ORANICA

5

76 78 43

17875,39

407

ORANICA

5

 1 20 09

279,57

408

ORANICA

5

 1 12 17

261,13

409

ORANICA

5

 94 39

219,74

410

ORANICA

5

 94 65

220,35

411

ORANICA

5

 1 08 46

252,49

412

ORANICA

5

 52 10

121,29

413

ORANICA

5

 9 91 53

2308,28

414

ORANICA

5

 1 22 68

285,60

 

k.o. Gradište

 

k.č.br.

kultura

klasa

ha a m2

naknada u kunama

1045

ORANICA

4

14 70 24

4260,76

1045

ORANICA

5

14 70 23

3652,05

 

Sveukupna površina: 537 ha 5 a 32 m2

Sveukupna početna visina godišnje koncesijske naknade iznosi: 130.344,89 kuna.

 

II.

Koncesija za korištenje poljoprivrednog zemljišta iz točke I. ove Odluke, kao proizvodno-tehnološke cjeline, može se dati pravnoj i fizičkoj osobi za biljnu i stočarsku proizvodnju na vrijeme od 30 godina, koja priloži dokaze o ispunjavanju uvjeta propisanih člankom 44. Zakona o poljoprivrednom zemljištu i člankom 4. Zakona o koncesijama (»Narodne novine«, broj 89/92).

 

III.

Postupak natječaja prema ovoj Odluci provest će Povjerenstvo za dodjelu koncesija za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, uz objavu zakonom propisanih natječajnih uvjeta.

 

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

 

Klasa: 320-02/05-03/11

Urbroj: 5030116-05-1

Zagreb, 14. srpnja 2005.

Predsjednik

dr. sc. Ivo Sanader, v. r.