Rješenje o razrješenju člana Savjeta za razvoj civilnoga društva

NN 88/2005 (20.7.2005.), Rješenje o razrješenju člana Savjeta za razvoj civilnoga društva

Vlada Republike Hrvatske

1746

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003 i 30/2004) i točke IV. Odluke o osnivanju Savjeta za razvoj civilnog društva (»Narodne novine«, br. 26/2002, 111/2003 i 34/2004), Vlada Repub­ike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. srpnja 2005. godine donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU ČLANA SAVJETA ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA

 

Razrješuje se LIDIJA BURIĆ dužnosti člana Savjeta za razvoj civilnoga društva.

 

Klasa: 080-02/05-02/46

Urbroj: 50304/2-05-07

Zagreb, 14. srpnja 2005.

Predsjednik

dr. sc. Ivo Sanader, v. r.