Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga srebrnoga kovanog novca "Zimske olimpijske igre 2006., Italija"

NN 88/2005 (20.7.2005.), Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga srebrnoga kovanog novca "Zimske olimpijske igre 2006., Italija"

HRVATSKA NARODNA BANKA

 

1752

Na temelju članka 20. i članka 38. stavka 3. pod n) Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 36/2001.) Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj 13. srpnja 2005. donio je

ODLUKU

O IZDAVANJU I PRODAJI PRIGODNOGA SREBRNOGA KOVANOG NOVCA »ZIMSKE OLIMPIJSKE IGRE 2006., ITALIJA«

 

1. Hrvatska narodna banka u suradnji s Hrvatskim novčarskim zavodom d.o.o. iz Zagreba izdaje prigodni srebrni kovani novac u povodu održavanja Zimskih olimpijskih igara 2006. u Italiji.

2. Prigodni srebrni kovani novac iz točke 1. ove odluke izdaje se u apoenu od 150 kuna, u količini ne većoj od 15 000 komada i u ukupnom iznosu ne većem od 2.250.000,00 kuna.

3. Prigodni srebrni kovani novac iz točke 2. ove odluke bit će izrađen od srebra stupnja čistoće 925/1000, u specijalnoj tehnici kovanja kojom se postiže kakvoća polirane ploče, s visokosjajnim ravnim površinama i matiranim reljefnim detaljima, prigodnih motiva. Srebrni kovani novac imat će masu od 24 grama i promjer od 37 milimetara.

4. Prigodni srebrni kovani novac od 150 kuna s lica izgleda ovako: u središnjem dijelu nalazi se prikaz skijašice u dinamičnoj kretnji na skijaškoj stazi. Iznad skijašice prikaz je logotipa Hrvatskoga olimpijskog odbora. Polukružno, uz rub prigodnoga kovanog novca, ispisan je tekst »OLIMPIJSKE IGRE, 2006.«

5. Prigodni srebrni kovani novac od 150 kuna s naličja izgleda ovako: u središnjem dijelu, u dva retka, smješteni su oznaka nominalne vrijednosti »150« i naziv novčane jedinice »KUNA«. U sredini je, uz donji rub, prikaz grba Republike Hrvatske. S lijeve na desnu stranu, polukružno uz rub, počevši od grba, ispisan je tekst »REPUBLIKA HRVATSKA«.

6. Obod je prigodnoga srebrnoga kovanog novca od 150 kuna gladak i ima utisnute tehničke podatke »Ag 925/1000 24 g  37 mm PP HNZ«.

7. Autor je idejnoga i likovnog rješenja srebrnoga kovanog novca od 150 kuna Kuzma Kovačić, akademski kipar.

8. Prigodni srebrni kovani novac iz točke 2. ove odluke prodavat će se u Republici Hrvatskoj po cijeni od 195,00 kuna za komad.

9. Prodaju prigodnoga srebrnoga kovanog novca iz točke 2. ove odluke obavljat će Hrvatski novčarski zavod d.o.o. iz Zagreba.

10. Prigodni srebrni kovani novac iz točke 2. ove odluke pustit će se u prodaju 20. srpnja 2005.

11. Ova odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

 

O. br. 672/2005.

Zagreb, 13. srpnja 2005.

Predsjednik Savjeta

Hrvatske narodne banke

guvernerHrvatske narodne banke

dr. sc. Željko Rohatinski, v. r.