Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu propisivanja, izdavanja i naplaćivanja lijekova

NN 88/2005 (20.7.2005.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu propisivanja, izdavanja i naplaćivanja lijekova

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

1755

Na osnovi članka 132. Zakona o zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 94/01., 88/02., 149/02., 117/03., 30/04. i 177/04.) i članka 19. Statuta Hrvatskoga zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 16/02., 24/02. i 58/03.), Upravno vijeće Hrvatskoga zavoda za zdravstveno osiguranje na 20. sjednici održanoj 29. lipnja 2005. godine donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O NAČINU PROPISIVANJA, IZDAVANJA I NAPLAĆIVANJA LIJEKOVA

 

Članak 1.

U Pravilniku o načinu propisivanja, izdavanja i naplaćivanja lijekova (»Narodne novine« broj 135/02., 158/03., 43/04., 81/04. i 5/05 – daljnjem tekstu: Pravilnik) članak 6., briše se.

 

Članak 2.

U članku 9. stavku 2. riječi: »na poleđini recepta upisuje: ime, prezime i šifru doktora specijalista koji je lijek preporučio, datum preporuke i broj nalaza doktora specijalista, te naziv zdravstvene ustanove, odnosno ordinacije privatne prakse« zamjenjuju se riječima: »upisuje, u za to predviđenu rubriku na tiskanici recepta, šifru doktora specijalista koji je lijek preporučio«.

 

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

 

Klasa: 025-04/05-01/162

Urbroj: 338-01-01-05-

Zagreb, 29. lipnja 2005.

Predsjednik

Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda

za zdravstveno osiguranje

prim. Stjepan Bačić, dr. med., v. r.