Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima - vremenski i kadrovski normativi

NN 88/2005 (20.7.2005.), Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima - vremenski i kadrovski normativi

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

1757

Na osnovi članka 19. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 16/02., 24/02. i 58/03.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 20. sjednici održanoj 29. lipnja 2005. godine donijelo je

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O UTVRĐIVNJU POPISA DIJAGNOSTIČKIH I TERAPIJSKIH POSTUPAKA U ZDRAVSTVENIM DJELATNOSTIMA – VREMENSKI I KADROVSKI NORMATIVI

 

Članak 1.

U Odluci o utvrđivanju Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima – vremenski i kadrovski normativi (»Narodne novine« broj 15/92, 29/93, 65/93, 31/95, 73/99, 3/00, 18/00, 118/01, 44/02, 76/02, 85/02, 92/02, 130/02, 151/02., 11/03., 32/03., 43/03., 203/03. i 30/05. – u daljnjem tekstu: Odluka) u Popisu dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima – vremenski i kadrovski normativi koji je sastavni dio Odluke postojeći podaci upisani pod sljedećim šiframa mijenjaju se i glase:

 

Šifra

Opis postupka

Djelatnici

Vrijeme (min)

ukupno bodovi

29106

Citološka analiza neskiriniranih nalaza (uključuje i bojenje)

1 liječnik specijalist

10

3,00

29108

Citološka analiza skriniranih nalaza (bris cerviksa obojenih po Papanicolaou, uključuje i bojenje

1 liječnik specijalist
1 viši zdravstveni tehničar

5

10

2,96

 

Pod šiframa 52368, 52469 i 93011 u stupcu »Djelatnici« riječ: »zdravstveni« zamjenjuje se s riječi: »zubni«.

 

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

 

Klasa: 025-04/05-01/165

Urbroj: 338-01-01-05-1

Zagreb, 29. lipnja 2005.

Predsjednik

Upravnog vijeća

Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

prim. Stjepan Bačić, dr. med., v. r.