Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u lipnju 2005. godine

NN 88/2005 (20.7.2005.), Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u lipnju 2005. godine

OBJAVA

1761

Državni zavod za statistiku objavljuje

STOPU PROMJENE

PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA U LIPNJU 2005. GODINE

 

Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u lipnju 2005. godine u odnosu na svibanj 2005. godine iznosi: -0,2.

 

Klasa: 957-04/05-01/39

Urbroj: 555-05-03-05-39

Zagreb, 14. srpnja 2005.

V. d. ravnatelja

Darko Jukić, v. r.