Zakon o dopuni Zakona o područjima posebne držav­ne skrbi

NN 90/2005 (25.7.2005.), Zakon o dopuni Zakona o područjima posebne držav­ne skrbi

HRVATSKI SABOR

1777

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI

Proglašavam Zakon o dopuni Zakona o područjima posebne državne skrbi, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 13. srpnja 2005. godine

Broj: 01-081-05-2473/2

Zagreb, 18. srpnja 2005.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O DOPUNI ZAKONA O PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI

 

Članak 1.

U Zakonu o područjima posebne državne skrbi (»Narodne novine«, br. 44/96., 57/96., 124/97., 78/99., 73/00., 87/00., 127/00., 94/01., 88/02. i 42/05.), iza članka 13. dodaje se članak 13.a koji glasi:

 

»Članak 13.a

(1) Porezni obveznici koji obavljaju djelatnost na području posebne državne skrbi i zapošljavaju više od pet zaposlenika u radnom odnosu na neodređeno vrijeme, pri čemu više od 50% zaposlenika ima prebivalište i boravište na području posebne državne skrbi najmanje devet mjeseci, plaćaju porez na dobit deset godina od početka primjene ovoga Zakona kako slijedi:

1. ne plaćaju porez na dobit na području prve skupine,

2. plaćaju 25% od propisane porezne stope na području druge skupine,

3. plaćaju 75% od propisane porezne stope na području treće skupine.

(2) Smatra se da porezni obveznik iz stavka 1. ovoga članka zapošljava na neodređeno vrijeme zaposlenika s područja posebne državne skrbi ako je zaposlenik proveo u radnom odnosu kod poreznog obveznika te imao prebivalište i boravište na području posebne državne skrbi najmanje devet mjeseci u poreznom razdoblju.«

 

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 015-01/05-01/02

Zagreb, 13. srpnja 2005.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Vladimir Šeks, v. r.