Zakon o dopuni Zakona o obnovi i razvoju Grada Vukovara

NN 90/2005 (25.7.2005.), Zakon o dopuni Zakona o obnovi i razvoju Grada Vukovara

HRVATSKI SABOR

1778

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O OBNOVI I RAZVOJU GRADA VUKOVARA

Proglašavam Zakon o dopuni Zakona o obnovi i razvoju Grada Vukovara, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 13. srpnja 2005.

Broj: 01-081-05-2474/2

Zagreb, 18. srpnja 2005.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O DOPUNI ZAKONA O OBNOVI I RAZVOJU GRADA VUKOVARA

 

Članak 1.

U Zakonu o obnovi i razvoju Grada Vukovara (»Narodne novine«, br. 44/01.) iza članka 30. dodaje se članak 30.a koji glasi:

 

»Članak 30.a

Porezni obveznici koji obavljaju djelatnost na području Grada Vukovara i zapošljavaju više od pet zaposlenika u radnom odnosu na neodređeno vrijeme, pri čemu više od 50% zaposlenika ima prebivalište i boravište na području Grada Vukovara ili brdsko-planinskom području ili području posebne državne skrbi, oslobođeni su od plaćanja poreza na dobit u razdoblju od deset godina nakon početka primjene ovoga Zakona.

Smatra se da porezni obveznik iz stavka 1. ovoga članka, zapošljava na neodređeno vrijeme zaposlenika s područja Grada Vukovara, ako je zaposlenik proveo u radnom odnosu kod poreznog obveznika i imao prebivalište i boravio na području Grada Vukovara najmanje devet mjeseci u poreznom razdoblju.«

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 304-03/05-01 /02

Zagreb, 13. srpnja 2005.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Vladimir Šeks, v. r.