Odluka o postavljenju mr. sc. Nevena Jurice izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Sjedinjenim Američkim Državama, i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Sjedinjenim Meksičkim Državama

NN 90/2005 (25.7.2005.), Odluka o postavljenju mr. sc. Nevena Jurice izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Sjedinjenim Američkim Državama, i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Sjedinjenim Meksičkim Državama

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1786

Na temelju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96), točke II. podtočke 8. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječnja 2001., 5. srpnja 2001. i 7. travnja 2004., te akta predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: 080-02/04-01/403, urbroj: 50304/2-05-01 od 20. lipnja 2005., kojim je predsjednik Vlade Republike Hrvatske dao prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

 

kojom postavljam mr. sc. NEVENA JURICU izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Sjedinjenim Američkim Državama, sa sjedištem u Washingtonu, i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Sjedinjenim Meksičkim Državama, sa sjedištem u Washingtonu.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Broj: 01-081-05-2435/2

Zagreb, 18. srpnja 2005.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Stjepan Mesić, v. r.