Odluka o postavljenju dr. sc. Svjetlana Berkovića izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Repub­like Hrvatske u Kraljevini Švedskoj, i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Litvi

NN 90/2005 (25.7.2005.), Odluka o postavljenju dr. sc. Svjetlana Berkovića izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Repub­like Hrvatske u Kraljevini Švedskoj, i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Litvi

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1787

Na temelju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine« broj: 48/96), točke II. podtočke 8. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječnja 2001., 5. srpnja 2001. i 7. travnja 2004., te akta predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: 080-02/04-01/452, urbroj: 50304/2-05-03 od 20. lipnja 2005., kojim je predsjednik Vlade Republike Hrvatske dao prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

 

kojom postavljam dr. sc. SVJETLANA BERKOVIĆA izvanred­nog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Švedskoj, sa sjedištem u Stockholmu, i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Litvi, sa sjedištem u Stockholmu.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Broj: 01-081-05-2437/2

Zagreb, 18. srpnja 2005.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Stjepan Mesić, v. r.