Odluka o puštanju u optjecaj prigodnoga optjecajnog kovanog novca od 25 kuna "Republika Hrvatska kandidat za članstvo u Europskoj uniji 18. VI. 2004."

NN 90/2005 (25.7.2005.), Odluka o puštanju u optjecaj prigodnoga optjecajnog kovanog novca od 25 kuna "Republika Hrvatska kandidat za članstvo u Europskoj uniji 18. VI. 2004."

HRVATSKA NARODNA BANKA

1793

Na temelju članka 20. i članka 38. stavka 3. pod n) Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 36/2001.) Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj 13. srpnja 2005. donio je

ODLUKU

O PUŠTANJU U OPTJECAJ PRIGODNOGA OPTJECAJNOGA KOVANOG NOVCA OD 25 KUNA »REPUBLIKA HRVATSKA KANDIDAT ZA ČLANSTVO U EUROPSKOJ UNIJI 18. VI. 2004.«

 

1. Prigodni optjecajni kovani novac od 25 kuna, posvećen obilježavanju stjecanja kandidatskog statusa Republike Hrvatske za članstvo u Europskoj uniji 18. VI. 2004., izdan u skladu s Odlukom o izdavanju novčanica i kovanog novca koji glase na novčanu jedinicu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 37/1994., 44/1994. i 68/1994.), s osnovnim obilježjima utvrđenim u Odluci o osnovnim obilježjima prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna »Republika Hrvatska kandidat za članstvo u Europskoj uniji 18. VI. 2004.« (»Narodne novine«, br. 88/2005.), pušta se u optjecaj 4. kolovoza 2005.

2. Ova odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

 

O br. 674/2005.

Zagreb, 13. srpnja 2005.

Predsjednik Savjeta

Hrvatske narodne banke

guvernerHrvatske narodne banke

dr. sc. Željko Rohatinski, v. r.