Ispravak Pravilnika o minimalno tehničko-tehnološkim uvjetima za proizvodnju vina i voćnih vina te prodaju vina, drugih proizvoda od grožđa i vina kao i voćnih vina

NN 91/2005 (26.7.2005.), Ispravak Pravilnika o minimalno tehničko-tehnološkim uvjetima za proizvodnju vina i voćnih vina te prodaju vina, drugih proizvoda od grožđa i vina kao i voćnih vina

1830

Nakon izvršenog pregleda teksta utvrđene su pogreške u Pravilniku o minimalno tehničko-tehnološkim uvjetima za proizvodnju vina i voćnih vina te prodaju vina, drugih proizvoda od grožđa i vina kao i voćnih vina objavljenom u »Narodnim novinama«, broj 102 od 23. srpnja 2004. godine, te se daje sljedeći

ISPRAVAK

PRAVILNIKA O MINIMALNO TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIM UVJETIMA ZA PROIZVODNJU VINA I VOĆNIH VINA TE PRODAJU VINA, DRUGIH PROIZVODA OD GROŽĐA I VINA KAO I VOĆNIH VINA

U članku 9. stavak 1. riječi: »članka 9. stavka 4. ovoga Pravilnika.« mijenjaju se i glase: »članka 8. stavka 4. ovoga Pravilnika.«

 

Klasa: 011-02/05-01/13

Urbroj: 525-1-05-1

Zagreb, 13. srpnja 2005.

Ministar

Petar Čobanković, v. r.