Odluka o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti Luč­koj upravi Split za osnivanje Slobodne zone luke Split

NN 92/2005 (27.7.2005.), Odluka o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti Luč­koj upravi Split za osnivanje Slobodne zone luke Split

Vlada Republike Hrvatske

1842

 

Na temelju članka 16. Zakona o slobodnim zonama (»Narodne novine«, broj 44/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. srpnja 2005. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI LUČKOJ UPRAVI SPLIT ZA OSNIVANJE SLOBODNE ZONE LUKE SPLIT

 

I.

U Odluci o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Split za osnivanje Slobodne zone luke Split (»Narodne novine«, broj 160/98), u točki II. podtočka a) Kopneni dio, mijenja se i glasi:

»a) Kopneni dio

Obuhvaća područje od rta Stinice do granice k.o. Split – k.o. Solin i to:

Od morske obale na zapadnoj strani uvale Pijat, zapadnom granicom č. z. 14139 na jug do puta, čijom istočnom stranom na jug do južne granice č. z. 28/1. Odatle na istok južnim granicama č. z. 28/1, 13555, 29, 30, 32, 37, 38/3 i 38/2. Dalje zapadnim granicama č. z. 1187/1 i 1187/3 na jug do zamišljene linije koja ide sjevernim pročeljem zgrade na k. č. br. 1187/3 i 1187/1.

Dalje u smjeru sjevera do sjeverne granice k. č. br. 1112/2, te istočno do granice s k. č. br. 1112/2, te istočno do granice s k. č. br. 1110/3. Zapadnom i sjevernom granicom k. č. br. 1110/3 na sjever i istok do Solinske ceste (č. z. 13562/1). Solinskom cestom u smjeru istoka oko 1000 m do istočne granice rezervoara HEP-a. Od Solinske ceste istočnom granicom rezervoara (preko dijela k. č. br. 922, 13473/3, 54/2 i 54/1) na sjever oko 130 m do sjeveroistočne granice rezervoara na sjeveroistok oko 70 m i sjever oko 20 m do granice k. o. Split – k. o. Solin. Granicom k. o. Split na zapad oko 175 m, te zapadnom granicom k. č. br. 14137 na jug oko 50 m i zapad oko 15 m do morske obale. Dalje morskom obalom u smjeru zapada do početne točke.

– Naprijed navedeni opisni dio obuhvaća k. č. br. k. o. Split kako slijedi:

14139, dio 27, dio 28/1, 13555, 13917, 29, 30, 32, 35/2, 36, 34/1, 34/2, 37, 39/2, 38/2, 38/3, 38/4, 38/5, dio 14137, dio 1187/3, dio 1187/1, 1110/2, 1110/1, 1108/1, 1108/2, 1108/3, 1108/4, 1108/5, 40, 42/1, 42/2, 42/3, 43, 44, 45, 46, 47, 41, 48/1, 48/2, 49, 50, 51, 52, 53, dio 54/1, dio 54/1, dio 54/2, dio 13473/3, 922.

 

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

 

Klasa: 413-01/98-01/06

Urbroj: 5030116-05-1

Zagreb, 22. srpnja 2005.

Predsjednik

dr. sc. Ivo Sanader, v. r.