Odluka o opozivu Jagode Vukušić s dužnosti izvan­redne i opunomoćene veleposlanice Republike Hrvatske u Kraljevini Norveškoj

NN 100/2005 (18.8.2005.), Odluka o opozivu Jagode Vukušić s dužnosti izvan­redne i opunomoćene veleposlanice Republike Hrvatske u Kraljevini Norveškoj

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1949

Na temelju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine«, broj 48/96.), točke II. podtočke 8. Odluke Vlade Republike Hrvatske o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječnja 2001., 5. srpnja 2001. i 7. travnja 2004., te akta predsjednika Vlade Republike Hrvatske, klasa: 080-02/04-02/368, urbroj: 50304/2-05-03 od 21. srpnja 2005., kojim je predsjednik Vlade Republike Hrvatske dao prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

o opozivu izvanredne i opunomoćene veleposlanice Republike Hrvatske

JAGODA VUKUŠIĆ opoziva se s dužnosti izvanredne i opunomoćene veleposlanice Republike Hrvatske u Kraljevini Norveškoj, sa sjedištem u Oslu.

Ova Odluka stupa na snagu 16. rujna 2005. godine.

Broj: 01-081-05-2569/2

Zagreb, 8. kolovoza 2005.

 

Predsjednik

Republike Hrvatske

Stjepan Mesić, v. r.