Odluka o opozivu mr. sc. Drage Buvača s dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Japanu

NN 100/2005 (18.8.2005.), Odluka o opozivu mr. sc. Drage Buvača s dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Japanu

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1951

Na temelju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine«, broj 48/96.), točke II. podtočke 8. Odluke Vlade Republike Hrvatske o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječnja 2001., 5. srpnja 2001. i 7. travnja 2004., te akta predsjednika Vlade Republike Hrvatske, klasa: 080-02/04-02/367, urbroj: 50304/2-05-03 od 21. srpnja 2005., kojim je predsjednik Vlade Republike Hrvatske dao prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

o opozivu izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske

Mr. sc. DRAGO BUVAČ opoziva se s dužnosti izvanrednog i opu­nomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Japanu, sa sjedištem u Tokiju.

Ova Odluka stupa na snagu 31. listopada 2005. godine.

 

Broj: 01-081-05-2571/2

Zagreb, 8. kolovoza 2005.

 

Predsjednik

Republike Hrvatske

Stjepan Mesić, v. r.