Odluka o proširenju primjene Kolektivnog ugovora za graditeljstvo - treće izmjene i dopune

NN 104/2005 (31.8.2005.), Odluka o proširenju primjene Kolektivnog ugovora za graditeljstvo - treće izmjene i dopune

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

1986

Na temelju članka 211. stavka 1. Zakona o radu – Pročišćeni tekst (»Narodne novine«, br. 137/2004.), ministar gospodarstva, rada i poduzetništva donosi

ODLUKU

O PROŠIRENJU PRIMJENE KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA GRADITELJSTVO —TREĆE IZMJENE I DOPUNE

 

I.

Primjena Kolektivnog ugovora graditeljstva – treće izmjene i dopune koji je zaključen 7. srpnja 2005. godine proširuje se na sve poslodavce i radnike u djelatnosti graditeljstva u Republici Hrvatskoj.

 

II.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 006-04/05-01/58

Urbroj: 526-08-05-1

Zagreb, 19. kolovoza 2005.

Ministar

Branko Vukelić, v. r.