Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo od 7. prosinca 2001.

NN 97/2005 (8.8.2005.), Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo od 7. prosinca 2001.

KOLEKTIVNI UGOVORI

1899

SINDIKAT GRADITELJSTVA HRVATSKE, Zagreb, Trg kralja Petra Krešimira IV. broj 2, NEZAVISNI SINDIKAT GRAĐEVINARA HRVATSKE, Zagreb, Trg kralja Petra Krešimira IV. broj 2 i

HUP – UDRUGA POSLODAVACA GRADITELJSTVA, Zagreb, Pavla Hatza 12

sklopili su u Zagrebu 7. srpnja 2005. godine

KOLEKTIVNI UGOVOR

O IZMJENAMA I DOPUNAMA KOLEKTIVNOG
UGOVORA ZA GRADITELJSTVO
od 7. prosinca 2001. (evid. broj 23/01)
– treće izmjene i dopune –

 

Članak 1.

Utvrđuje se da je između ugovornih strana sklopljen 7. prosinca 2001. godine Kolektivni ugovor na neodređeno vrijeme te Dodatak (u daljnjem tekstu: Ugovor), 21. svibnja 2003. godine Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama kolektivnog ugovora za graditeljstvo – prve izmjene i dopune za 2003. godinu te 2. lipnja 2004. godine Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo – druge izmjene i dopune za 2004. godinu, a ovim se izmjenama i dopunama pojedine odredbe Ugovora usklađuju s uvjetima gospodarenja u tekućoj poslovnoj godini 2005. sukladno članku 95. navedenog Ugovora (evid. broj 23/01).

 

Članak 2.

U članku 40. Ugovora mijenja se stavak 1. i glasi: »Najniža osnovna plaća za najjednostavnije poslove utvrđuje se u mjesečnom iznosu od 2.100,00 kuna«.

 

Članak 3.

U članku 49. Ugovora mijenja se stavak 1. i glasi: »Radnik ima pravo na jednokratni dodatak na plaću u iznosu od 1.200,00 kuna godišnje«.

 

Članak 4.

Briše se članak 91. Ugovora.

 

Članak 5.

Tabela »Tarifni stavovi« koja čini sastavni dio Ugovora u cijelosti se zamjenjuje s novom tabelom istog naziva (Prilog 1).

 

Članak 6.

Ovaj Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo stupa na snagu danom potpisivanja po ovlaštenim predstavnicima ugovornih strana, a primjenjivat će se od 1. lipnja 2005. godine.

Ugovorne strane će utvrditi pročišćeni tekst Kolektivnog ugovora za graditeljstvo u roku 15 dana od dana potpisivanja ovog Kolektivnog ugovora o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo i isti objaviti u »Narodnim novinama«.

Rok za usklađenje s odredbama ovog Ugovora je 30 dana od dana potpisivanja ovog Kolektivnog ugovora o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo.

Zagreb, 7. srpnja 2005.

           

HUP – UDRUGA                                                           SINDIKAT            

POSLODAVACA                                              GRADITELJSTVA

GRADITELJSTVA                                                      HRVATSKE

Predsjednik                                                                     Predsjednik

Boris Čupić, dipl. ing. građ., v. r.                             Stipe Kirigin, v. r.

                                                                 NEZAVISNI SINDIKAT

                                                        GRAĐEVINARA HRVATSKE

 

Predsjednica   

Ružica Frček, v. r.

 

PRILOG 1

 

TARIFNI STAVOVI

Grupa složenosti

Poslovi – radna mjesta

Koeficijent

Osnovna plaća u kunama

Po satu

Mjesečno

I. grupa poslova podrazumijeva jednostavan rutinski rad koji ne zahtijeva posebno obrazovanje

Transportni radnik, čistačice sl.

1,00

12,07

2.100,00

II. grupa poslova podrazumijeva manje složene poslove i zadatke, odnosno rad za koji su dovoljna pisana uputstva

Priučeni PKV građevinski radnici, pomoćni priučeni radnici svih struka, radnik na pripremi namirnica, sobarica, pomoćnik strojarskog montera, autoperač i podmazivač, poslužitelj strojeva i uređaja na proizvodnji građevinskih elemenata, pomoćnik geobušača, figurant, kurir i dostavljač

1,15

13,88

2.415,00

III. grupa podrazumijeva srednje složene poslove i zadatke na kojima se rad ponavlja uz povremenu pojavu novih poslova

KV građevinski radnik početnik (zidar, tesar, armirač, betonirac, asfalter), KV radnik svih struka početnik, geobušač, strojar jednostavnog građevinskog stroja, vozač traktora, monter metalnih konstrukcija, rukovalac strojeva za obradu drva, unosilac podataka u računalo, tehnički crtač laborant, daktilograf, telefonist na telefonskoj centrali, skladištar priručnog skladišta.

1,30

15,69

2.730,00

IV. a – grupa poslova podrazumijeva složenije i raznovrsnije poslove i zadatke za čije su obavljanje potrebne konzultacije u njihovu izvršavanju

KV građevinski radnici svih struka (V. grupa tesar, armirač, zidar i dr.), građevinski laborant, vozač teretnog motornog vozila, servisni mehaničar, univerzalni strojarski monter, strojar građevinskih strojeva, skladišta, kuhar, blagajnik, vatrogasac

1,45

17,50

3.045,00

IV. b – grupa poslova podrazumijeva složenije i raznovrsnije poslove i zadatke za čije su obavljanje potrebne konzultacije u njihovu izvršavanju

KV građevinski radnik svih struka (VI. grupa tesar, armirač, zidar, izolater, asfalter), tehničar gradilišta, tehničar geobušenja, laborant, tehničar prerade drva, knjigovođa, operater ERC-a, geometar

1,52

18,34

3.192,00

V. a – grupa poslova podrazumijeva složenije poslove i zadatke koji zahtijevaju veći stupanj samostalnosti u izvršavanju poslova i zadataka

VKV građevinski radnik svih struka (VII. grupa tesar, armirač, betornirac, utezač, skelar), strojar teških građevinskih strojeva, monter plinoenergetskih postrojenja, vozač teških teretnih vozila, pećar – specijalist, tehničar-kalkulant, poslovođa jednostavnih objekata i postrojenja, knjigovođa

1,64

19,79

3.444,00

V. b – grupa poslova podrazumijeva složenije poslove i zadatke koji zahtijevaju veći stupanj samostalnosti u izvršavanju poslova i zadataka

VKV građevinski radnik svih struka (VIII. grupa tesar, zidar, armirač, utezač), miner specijalist, vodeći monter, vozač autobusa, strojar građevinskog stroja specijalist, vozač teškog teretnog vozila – specijalist, rukovalac strojeva za obradu drva-specijalist, poslovođa građevinskih objekata, poslovođa montaže, kuhar-specijalist, knjigovođa-kontista

1,71

20,64

3.591,00

VI. grupa poslova podrazumijeva poslove koji zahtijevaju samostalnost i veći stupanj kreativnosti u njihovu izvršavanju

VKV građevinski radnik-majstor svih zanimanja, majstor u održavanju strojeva, zavarivač za specijalne postupke, poslovođa gradilišta, poslovođa završnih radova, poslovođa montaže, samostalni referent pratećih službi, kalkulant, geometar-specijalista, rukovoditelj manjeg građevinskog objekta

1,82

21,97

3.822,00

VII. grupa poslova podrazumijeva poslove koji zahtjevaju dodatno poznavanje užeg područja djelovanja uz samostalnost i kreativnost u izvršavanju poslova tih područja

Rukovoditelj građevinskog objekta, rukovoditelj objekta montaže, rukovoditelj pogona, poslovođa složenog objekta, voditelj odsjeka u pratećim službama, komercijalist, domaćin hotela, projektant metalnih konstrukcija, geodeta, knjigovođa-bilancist, samostalni kalkulant, rukovoditelj mehanizacije i transporta i rukovoditelj održavanja na gradilištu

1,90

22,93

3.990,00

VIII. grupa poslova prodrazumijeva vrlo složene poslove koji zahtjevaju inicijativu i kreativnost radnika, projektiranje poslova i zadataka

Rukovoditelj gradilišta, rukovoditelj građevinskih instalacija, rukovoditelj složenog pogona, geodet-specijalist, samostalni kalkulant, programer, strojarski konstruktor, operativni konstruktor metalnih konstrukcija, voditelj odjela službi knjigovodstva, komercijale, financija, pripremi rada, dipl. inženjeri i drugi stručnjaci i sl.

2,20

26,55

4.620,00

IX. grupa poslova podrazumijeva vrlo složene poslove koji zahtjevaju inicijativu i kreativnost radnika, te dodatna specijalistička znanja potrebna za obavljanje tih poslova

Rukovoditelj vrlo složenog gradilišta, dipl. inženjeri i drugi stručnjaci u službama – specijalisti, samostalni projektant, organizator ERC-a, geodetski projektant, arhitektonski projektant metalnih konstrukcija, tehnolog specijalist i drugi

2,35

28,36

4.935,00

X. grupa poslova podrazumijeva najsloženije poslove i zadatke s najvećim značajem za vođenje procesa proizvodnje i poslovanja, kreativne poslove i zadatke, istraživački rad, itd.

Odgovorni rukovoditelj poslovanja završnih radova, organizator industrijske proizvodnje građevinskog materijala za ugrađivanje i projektne opreme u građevinarstvu, organizator biroa, organizator geodetske službe, rukovoditelj radnih jedinica, rukovoditelj velikih samostalnih pogona, rukovoditelj sektora komercijale, financija, knjigovodstva, kadrova i sl., savjetnik direktora, rukovoditelj sektora razvoja članovi i rukovoditelji istraživačkih timova.

2,65

31,98

5.565,00