Popis ustanova koje obavljaju poslove u području slatkovodnog ribarstva

NN 107/2005 (7.9.2005.), Popis ustanova koje obavljaju poslove u području slatkovodnog ribarstva

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

1997

Na temelju članka 7. stavka 4. Zakona o slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 106/01, 7/03, 174/04, 10/05 – ispravak i 49/05 – pročišćeni tekst) ministar poljoprivrede, šumarstva i vod­noga gospodarstva objavljuje

POPIS

USTANOVA KOJE OBAVLJAJU POSLOVE U PODRUČJU SLATKOVODNOG RIBARSTVA

 

I.

Ovim Popisom određuju se ustanove koje obavljaju poslove u području slatkovodnog ribarstva u smislu članka 7. stavka 1. Zakona o slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 106/01, 7/03, 174/04, 10/05 – ispravak i 49/05 – pročišćeni tekst).

 

II.

Ustanove iz točke I. ovog Popisa su:

1. Agronomski fakultet

Zavod za ribarstvo, pčelarstvo i specijalnu zoologiju, 10 000 Zagreb, Svetošimunska 25;

2. Institut »Ruđer Bošković«

Laboratorij za istraživanje i razvoj akvakulture, 10 000 Zagreb, Bijenička cesta 54;

3. Poljoprivredni fakultet Osijek

Katedra za ribarstvo, 31 000 Osijek, Trg Sv. Trojstva 3;

4. Prirodoslovno-matematički fakultet

Biološki odsjek – Zoologijski zavod, 10 000 Zagreb, Rooseveltov trg 6;

5. Veterinarski fakultet

Zavod za biologiju i patologiju riba i pčela, 10 000 Zagreb, Heinzelova 55.

 

III.

Ovaj Popis stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Klasa: 011-02/05-01/50

Urbroj: 525-01-05-1

Zagreb, 24. kolovoza 2005.

Ministar

Petar Čobanković, v. r.