Zakon o dopunama Zakona o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj

NN 112/2005 (23.9.2005.), Zakon o dopunama Zakona o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj

HRVATSKI SABOR

2062

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O BLAGDANIMA, SPOMENDANIMA I NERADNIM DANIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Proglašavam Zakon o dopunama Zakona o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 23. rujna 2005. godine.

 

Broj: 01-081-05-2861/2

Zagreb, 23. rujna 2005.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O DOPUNAMA ZAKONA O BLAGDANIMA, SPOMENDANIMA I NERADNIM DANIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ

 

Članak 1.

U Zakonu o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, br. 33/96., 96/01. i 13/02), u članku 2. stavku 1. iza riječi: »nezavisnost,« riječ: »te« briše se, a na kraju rečenice umjesto točke  stavlja se zarez i dodaju riječi: »25. rujna – Dan donošenja Odluke o sjedinjenju Istre, Rijeke, Zadra i otoka s maticom zemljom Hrvatskom, 9. siječnja – Dan donošenja Rezolucije o odcjepljenju Međimurja od mađarske države i 15. siječ­nja – Dan međunarodnog priznanja Republike Hrvatske.«.

Iza stavka 3. dodaju se stavci 4., 5. i 6. koji glase:

»Dan donošenja Odluke o sjedinjenju Istre, Rijeke, Zadra i otoka s maticom zemljom Hrvatskom, kao dan spomena značajan za očuvanje jedinstvenosti hrvatskog teritorija, obilježava se primjereno i dostojanstveno.

Dan donošenja Rezolucije o odcjepljenju Međimurja od mađarske države, kao dan spomena značajan za očuvanje jedinstvenosti hrvatskog teritorija, obilježava se primjereno i dostojanstveno.

Dan međunarodnog priznanja Republike Hrvatske, s obzirom na njegovu ulogu u potvrdi državnosti i ostvarivanju pune afirmacije hrvatske države u okviru međunarodne zajednice, obilježava se primjereno i dostojanstveno.«

 

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

 

Klasa: 960-01/05-01/02

Zagreb, 23. rujna 2005.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Vladimir Šeks, v. r.