Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu

NN 115/2005 (30.9.2005.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

2096

Na temelju članka 104. stavka 3., a u svezi članka 37. stavak 2. i članka 38. stavak 2. Zakona o otpadu (»Narodne novine« broj 178/04), ministrica zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, uz suglasnost ministra gospodarstva, rada i poduzetništva, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O AMBALAŽI I AMBALAŽNOM OTPADU

 

Članak 1.

U Pravilniku o ambalaži i ambalažnom otpadu (»Narodne novine« br. 97/05) u članku 28. stavku 1. riječi »1. listopada 2005.« zamjenjuju se riječima »1. prosinca 2005.«.

U stavku 4. riječi »30. listopada 2005.« zamjenjuju se riječima »30. studenoga 2005.«.

 

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

 

Klasa: 351-01/05-04/0021

Urbroj: 531-01-05-6

Zagreb, 23. rujna 2005.

Ministrica

Marina Matulović Dropulić, dipl. ing. arh., v. r.