Odluka o opozivu Ane Marije Bešker s dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Danskoj

NN 117/2005 (5.10.2005.), Odluka o opozivu Ane Marije Bešker s dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Danskoj

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

2130

Na temelju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96), točke II. podtočke 8. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječnja 2001., 5. srpnja 2001. i 7. travnja 2004., te akta predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: 080-02/05-02/92, urbroj: 50304/2-05-03 od 23. rujna 2005., kojim je predsjednik Vlade Republike Hrvatske dao prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

O OPOZIVU IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG VELEPOSLANIKA REPUBLIKE HRVATSKE

ANA MARIJA BEŠKER opoziva se s dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Danskoj, sa sjedištem u Kopenhagenu.

Ova Odluka stupa na snagu 30. rujna 2005. godine.

 

Broj: 01-081-05-2908/2

Zagreb, 27. rujna 2005.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Stjepan Mesić, v. r.