Pravilnik o kategorizaciji autobusnih kolodvora

NN 117/2005 (5.10.2005.), Pravilnik o kategorizaciji autobusnih kolodvora

MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA

2147

Na temelju članka 88. stavka 6. Zakona o prijevozu u cestov­nom prometu (»Narodne novine« br. 178/04 i 48/05), ministar mora, turizma, prometa i razvitka donosi

PRAVILNIK

O KATEGORIZACIJI AUTOBUSNIH KOLODVORA

 

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuje se postupak, način i mjerila za kategorizaciju autobusnih kolodvora.

 

Članak 2.

Autobusni kolodvori kategoriziraju se pojedinačno, prema mjerilima iz članka 6. ovoga Pravilnika.

 

Članak 3.

(1) Pisani zahtjev za utvrđivanje kategorije autobusnog kolodvora podnosi se uredu državne uprave u županiji, odnosno uprav­nom tijelu Grada Zagreba nadležnom za poslove prometa, na čijem se području nalazi autobusni kolodvor (u daljnjem tekstu: nadležni ured).

(2) Zahtjev treba sadržavati sve elemente potrebne za primjenu mjerila za kategorizaciju autobusnog kolodvora, u skladu s ovim Pravilnikom.

 

Članak 4.

(1) Kategoriju autobusnog kolodvora utvrđuje Povjerenstvo za kategorizaciju autobusnih kolodvora (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

(2) Povjerenstvo se sastoji od tri člana.

(3) Dva stalna člana Povjerenstva imenuje ministar mora, turizma, prometa i razvitka, a jednog povremenog člana imenuje nadležni ured.

(4) Stalni članovi Povjerenstva iz stavka 3. ovoga članka su predstavnik Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka, koji je i predsjednik Povjerenstva, te predstavnik Grupacije autobusnih kolodvora.

(5) Troškove rada Povjerenstva snosi podnositelj zahtjeva za kategorizaciju autobusnog kolodvora.

 

Članak 5.

Na temelju očevida i zapisnika Povjerenstva, nadležni ured donosi rješenje o kategoriji autobusnog kolodvora iz članka 88. stavak 7. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu.

 

Članak 6.

Autobusni kolodvori kategoriziraju se na temelju osnovnih i dodatnih mjerila u 4 (četiri) kategorije, i to: A, B, C i D kategoriju.

OSNOVNA MJERILA:

1. INFRASTRUKTURNA OPREMLJENOST KOLODVORSKE ZGRADE

1.1. Čekaonica

1.1.1. grijanje i osvjetljenje

1.1.2. klimatizacija čekaonice

1.1.3. mjesta za sjedenje

1.2. Prodaja autobusnih karata

1.2.1. kompjutorizirana

1.2.2. strojna

1.2.3. ručna

1.3. Način informiranja

1.3.1. putem panoa

1.3.2. razglasom

1.3.3. videomonitorom

1.3.4. telefonom

1.3.5. usmeno

1.4. Javna telefonska govornica

1.5. Peroni

1.5.1. dovoljan broj ovisno o učestalosti dolazaka i polazaka autobusa

1.5.2. natkriveni

1.5.3. za povremeni prijevoz

1.6. Sanitarne prostorije

1.7. Prometni ured

1.8. Garderoba

2. PROMET U MIROVANJU

2.1. Prostor za parkiranje

2.1.1. autobusa

2.1.2. osobnih automobila

3. RADNO VRIJEME AUTOBUSNOG KOLODVORA

3.1. 0.00 – 24.00 sata

3.2. 5.00 – 22.00 sata

3.3. 6.00 – 20.00 sati

DODATNA MJERILA:

1. PRATEĆI SADRŽAJI

1.1. Ugostiteljska djelatnost

1.1.1. restoran

1.1.2. kafeterija

1.1.3. slastičarna

1.1.4. ostale vrste ugostiteljske ponude

1.2. Uslužna djelatnost

1.2.1. turistička agencija

1.2.2. mjenjačnica

1.2.3. bankomat

1.2.4. prodaja tiska

1.3. Trgovačka djelatnost

1.3.1. prehrambeni proizvodi

1.3.2. ostale trgovine

2. GEOPROMETNI POLOŽAJ AUTOBUSNOG KOLODVORA

2.1. Povezanost autobusnog kolodvora s prometnim terminalima

2.1.1. javnog gradskog prometa (stajališta za autobuse ili tramvaje)

2.1.2. taksi stajalište

2.1.3. željezničkim kolodvorom, zračnom i morskom lukom.

 

Članak 7.

(1) Osnovna mjerila su obavezna i utvrđena za svaku kategoriju, dok su dodatna mjerila izborna.

(2) Mjerila se iskazuju u bodovima. Ukupni minimalni broj bodova po kategorijama utvrđen je u Tablici 1., koja je sastavni dio ovoga Pravilnika.

 

Članak 8.

(1) Kategorija autobusnog kolodvora utvrđuje se na temelju osnovnih i dodatnih mjerila.

(2) Ukoliko su ispunjena samo osnovna mjerila, autobusnom kolodvoru određuje se za jedan stupanj niža kategorija.

 

Članak 9.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o kategorizaciji autobusnih kolodvora (»Narodne novine« broj 100/98).

 

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Klasa: 011-01/05-02/79

Urbroj: 530-07-05-01

Zagreb, 14. rujna 2005.

Ministar

Božidar Kalmeta, v. r.

 

Tablica 1

 

UKUPNI MINIMALNI BROJ BODOVA PO KATEGORIJAMA AUTOBUSNIH KOLODVORA

 

MJERILA

A

B

C

D

I. OSNOVNA MJERILA

 

 

 

 

1. INFRASTRUKTURNA OPREMA KOLODVORSKE ZGRADE

 

 

 

 

1.1.

Čekaonica

 

 

 

 

 

1.1.1. grijana i osvijetljena

x

x

x

x

 

1.1.2. klimatizacija

x

x

 

 

 

1.1.3. mjesta za sjedenje

x

x

x

x

1.2.

Prodaja autobusnih karata

 

 

 

 

 

1.2.1. kompjutorizirana

x

x

 

 

 

1.2.2. strojna

 

 

x

 

 

1.2.3. ručna

 

 

 

x

1.3.

Način informiranja

 

 

 

 

 

1.3.1. putem panoa

x

x

x

x

 

1.3.2. razglasom

x

x

x

 

 

1.3.3. video monitorom

x

 

 

 

 

1.3.4. telefonom

x

x

x

x

 

1.3.5. usmeno

x

x

x

x

1.4.

Javna telefonska govornica

x

x

x

x

1.5.

Peroni

 

 

 

 

 

1.5.1. Dovoljan broj ovisno o učestalosti

x

x

x

x

 

1.5.2. Natkriveni

x

x

 

 

 

1.5.3. Za povremeni prijevoz

x

x

 

 

1.6.

Sanitarne prostorije

x

x

x

x

1.7.

Prometni ured

x

x

x

x

1.8.

Garderoba

x

x

x

 

2. PROMET U MIROVANJU

 

 

 

 

2.1.

Prostor za parkiranje

 

 

 

 

 

2.1.1. autobusa

x

x

x

 

 

2.1.2. osobnih automobila

x

x

 

 

3. RADNO VRIJEME

 

 

 

 

 

3.1.  0.00 – 24.00 sata

x

 

 

 

 

3.2.  5.00 – 22.00 sata

 

x

 

 

 

3.3.  6.00 – 20.00 sati

 

 

x

x

UKUPNI OBVEZNI BROJ

BODOVA PO KATEGORIJAMA

19

18

14

11

II. DODATNA MJERILA

 

 

 

 

1. PRATEĆI SADRŽAJI

 

 

 

 

1.1.

Ugostiteljska djelatnost

 

 

 

 

 

1.1.1. restoran

 

 

 

 

 

1.1.2. kafeterija

 

 

 

 

 

1.1.3. slastičarna

 

 

 

 

 

1.1.4. ostale ugostitelj. usluge

 

 

 

 

1.2.

Uslužna djelatnost

 

 

 

 

 

1.2.1. turistička agencija

 

 

 

 

 

1.2.2. mjenjačnica

 

 

 

 

 

1.2.3. bankomat

 

 

 

 

 

1.2.4. prodaja tiska

 

 

 

 

1.3.

Trgovačka djelatnost

 

 

 

 

 

1.3.1. prehrambeni proizvodi

 

 

 

 

 

1.3.2. ostale trgovine

 

 

 

 

2. GEOPROMETNI POLOŽAJ

 

 

 

 

2.1.

Razina povezivanja

 

 

 

 

 

2.1.1 stajalište tram. bus

 

 

 

 

 

2.1.2. taksi stajalište

 

 

 

 

 

2.1.3. druge prometne grane (do 10 minuta pješačenja)

 

 

 

 

MINIMALNI BROJ IZBORNIH BODOVA:

11

7

3

0