Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustroju i načinu rada područnih vijeća i matičnih odbora

NN 118/2005 (7.10.2005.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustroju i načinu rada područnih vijeća i matičnih odbora

NACIONALNO VIJEĆE ZA ZNANOST

2167

Na temelju članka 19. stavka 4. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, br. 123/03, 105/04 i 174/04) Nacionalno vijeće za znanost na 12. sjednici održanoj 20. rujna 2005. godine donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O USTROJU I NAČINU RADA PODRUČNIH VIJEĆA I MATIČNIH ODBORA

 

Članak 1.

U Pravilniku o ustroju i načinu rada područnih vijeća i matičnih odbora (»Narodne novine«, br. 76/05 i 113/05 – Odluka USRH) članak 24. mijenja se i glasi:

»Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o ustroju i načinu rada matičnih povjerenstava« (»Narodne novine«, br. 18/01).

 

Članak 2.

Dosadašnji članak 24. postaje članak 25.

 

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

 

Predsjednica

Nacionalnog vijeća za znanost

prof. dr. sc. Marija Ivezić, v. r.