Odluka o opozivu mr. sc. Drage Kraljevića s dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Talijanskoj Republici, Republici San Marino, Republici Malti i Republici Cipar, te du

NN 120/2005 (12.10.2005.), Odluka o opozivu mr. sc. Drage Kraljevića s dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Talijanskoj Republici, Republici San Marino, Republici Malti i Republici Cipar, te du

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

2190

Na temelju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine«, broj 48/96), točke II. podtočke 8. Odluke Vlade Republike Hrvatske o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Repub­like Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječnja 2001., 5. srpnja 2001. i 7. travnja 2004., te akta predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: 080-02/04-02/358, urbroj: 50304/2-05-03 od 30. rujna 2005. kojim je predsjednik Vlade Republike Hrvatske dao prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

O OPOZIVU IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG VELEPOSLANIKA REPUBLIKE HRVATSKE

mr. sc. DRAGO KRALJEVIĆ opoziva se s dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Talijanskoj Republici, sa sjedištem u Rimu, dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici San Marino, sa sjedištem u Rimu, dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Malti, sa sjedištem u Rimu, dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Cipar, sa sjedištem u Rimu te dužnosti stalnog predstavnika Republike Hrvatske pri Organizaciji za prehranu i poljodjelstvo (FAO), pri Međunarodnom fondu za poljoprivredni razvoj (IFAD) i pri Svjetskom programu za hranu (WFP) sa sjedištem u Rimu.

Ova Odluka stupa na snagu 16. listopada 2005. godine.

 

Broj: 01-081-05-2997/2

Zagreb, 5. listopada 2005.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Stjepan Mesić, v. r.