Odluka kojom postavljam TOMISLAVA VIDOŠEVIĆA za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Talijanskoj Republici, sa sjedištem u Rimu. Ova Odluka stupa na snagu 17. listopada 2005. godine.

NN 120/2005 (12.10.2005.), Odluka kojom postavljam TOMISLAVA VIDOŠEVIĆA za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Talijanskoj Republici, sa sjedištem u Rimu. Ova Odluka stupa na snagu 17. listopada 2005. godine.

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

2191

Na temelju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine«, broj 48/96), točke II. podtočke 8. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječnja 2001., 5. srpnja 2001. i 7. travnja 2004. te akta predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: 080-02/05-01/112, urbroj: 50304/2-05-03 od 30. rujna 2005. kojim je predsjednik Vlade Republike Hrvatske dao prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

kojom postavljam TOMISLAVA VIDOŠEVIĆA za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Talijanskoj Republici, sa sjedištem u Rimu.

Ova Odluka stupa na snagu 17. listopada 2005. godine.

 

Broj: 01-081-05-3004/2

Zagreb, 5. listopada 2005.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Stjepan Mesić, v. r.