Odluka o opozivu Rikarda Rossettija s dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Repub­like Hrvatske u Argentinskoj Republici, Republici Paragvaj i Istočnoj Republici Urugvaj

NN 120/2005 (12.10.2005.), Odluka o opozivu Rikarda Rossettija s dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Repub­like Hrvatske u Argentinskoj Republici, Republici Paragvaj i Istočnoj Republici Urugvaj

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

2192

Na temelju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine«, broj 48/96), točke II. podtočke 8. Odluke Vlade Republike Hrvatske o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Repub­like Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječnja 2001., 5. srpnja 2001. i 7. travnja 2004., te akta predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: 080-02/05-02/84, urbroj: 50304/2-05-03 od 30. rujna 2005. kojim je predsjednik Vlade Republike Hrvatske dao prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

O OPOZIVU IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG VELEPOSLANIKA REPUBLIKE HRVATSKE

RIKARD ROSSETTI opoziva se s dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Argentinskoj Repub­lici, sa sjedištem u Buenos Airesu, dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Paragvaj, sa sjedištem u Buenos Airesu i dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Istočnoj Republici Urugvaj, sa sjedištem u Buenos Airesu.

Ova Odluka stupa na snagu 10. listopada 2005. godine.

 

Broj: 01-081-05-2991/2

Zagreb, 4. listopada 2005.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Stjepan Mesić, v. r.