Odluka o opozivu mr. sc. Amira Muharemija s duž­nosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Turskoj, Azerbajdžanskoj Republici, Republici Kazakstan i Republici Uzbeki

NN 120/2005 (12.10.2005.), Odluka o opozivu mr. sc. Amira Muharemija s duž­nosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Turskoj, Azerbajdžanskoj Republici, Republici Kazakstan i Republici Uzbeki

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

2194

Na temelju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine«, broj 48/96), točke II. podtočke 8. Odluke Vlade Republike Hrvatske o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Repub­like Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječnja 2001., 5. srpnja 2001. i 7. travnja 2004., te akta predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: 080-02/05-02/83, urbroj: 50304/2-05-03 od 29. rujna 2005. kojim je predsjednik Vlade Republike Hrvatske dao prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

O OPOZIVU IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG VELEPOSLANIKA REPUBLIKE HRVATSKE

mr. sc. AMIR MUHAREMI opoziva se s dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Turskoj, sa sjedištem u Ankari, dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Azerbajdžanskoj Republici, sa sjedištem u Ankari, dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Kazakstan, sa sjedištem u Ankari i dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Repub­like Hrvatske u Republici Uzbekistan, sa sjedištem u Ankari.

Ova Odluka stupa na snagu 25. listopada 2005. godine.

 

Broj: 01-081-05-2993/2

Zagreb, 4. listopada 2005.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Stjepan Mesić, v. r.