Odluka o postavljenju mr. sc. Rade Marelića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Saveznoj Republici Brazil

NN 120/2005 (12.10.2005.), Odluka o postavljenju mr. sc. Rade Marelića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Saveznoj Republici Brazil

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

2203

Na temelju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96), točke II. podtočke 8. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječnja 2001., 5. srpnja 2001. i 7. travnja 2004. te akta predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: 080-02/05-01/117, urbroj: 50304/2-05-03 od 30. rujna 2005. kojim je predsjednik Vlade Republike Hrvatske dao prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

kojom postavljam mr. sc. RADU MARELIĆA za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Saveznoj Repub­lici Brazil, sa sjedištem u Braziliji.

Ova Odluka stupa na snagu 7. listopada 2005. godine.

 

Broj: 01-081-05-3003/2

Zagreb, 4. listopada 2005.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Stjepan Mesić, v. r.