Odluka o postavljenju Jovana Vejnovića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Velikoj Socijalističkoj Narodnoj Libijskoj Arapskoj Džamahiriji

NN 120/2005 (12.10.2005.), Odluka o postavljenju Jovana Vejnovića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Velikoj Socijalističkoj Narodnoj Libijskoj Arapskoj Džamahiriji

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

2204

Na temelju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine«, broj 48/96), točke II. podtočke 8. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječnja 2001., 5. srpnja 2001. i 7. travnja 2004. te akta predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: 080-02/05-01/122, urbroj: 50304/2-05-03 od 30. rujna 2005. kojim je predsjednik Vlade Republike Hrvatske dao prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

kojom postavljam JOVANA VEJNOVIĆA za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Velikoj Socijalističkoj Narodnoj Libijskoj Arapskoj Džamahiriji, sa sjedištem u Tripoliju.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Broj: 01-081-05-3005/2

Zagreb, 4. listopada 2005.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Stjepan Mesić, v. r.