Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Savjeta za mlade

NN 120/2005 (12.10.2005.), Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Savjeta za mlade

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2213

Na temelju članka 23. stavaka 1. i 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003 i 30/2004), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 6. listopada 2005. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O OSNIVANJU SAVJETA ZA MLADE

 

I.

U Odluci o osnivanju Savjeta za mlade (»Narodne novine«, br. 111/2003 i 23/2004), u točki III. stavku 3., riječ: »jedne« zamjenjuje se riječju: »tri«.

 

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

 

Klasa: 023-03/05-02/02

Urbroj: 5030108-05-1

Zagreb, 6. listopada 2005.

Predsjednik

dr. sc. Ivo Sanader, v. r.