Pravilnik o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe

NN 120/2005 (12.10.2005.), Pravilnik o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe

MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA

2232

Na temelju članka 6. stavak 3. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine«, broj 178/04 i 48/05) ministar mora, turizma, prometa i razvitka

PRAVILNIK

O POSEBNIM UVJETIMA ZA VOZILA KOJIMA SE OBAVLJA JAVNI CESTOVNI PRIJEVOZ I PRIJEVOZ ZA VLASTITE POTREBE

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se posebni uvjeti koje moraju ispunjavati vozila kojima se obavlja djelatnost javnog cestovnog prijevoza putnika i tereta, te vozila kojima se obavlja prijevoz za vlastite potrebe.

 

Članak 2.

(1) Pod vozilom u smislu ovog Pravilnika podrazumijeva se: osobni automobil namijenjen za autotaksi prijevoz, autobus, teretni automobil, skup vozila i priključna vozila koja mogu vući autobusi i teretni automobil.

(2) Skupni naziv za vozila namijenjena prijevozu tereta u daljem tekstu je »teretna vozila«.

 

II. VOZILA ZA JAVNI CESTOVNI PRIJEVOZ

 

1. Osobni automobil namijenjen za autotaksi prijevoz

 

Članak 3.

Osobni automobil namijenjen za autotaksi prijevoz mora ispunjavati sljedeće posebne uvjete:

– ugrađen taksimetar odobrenog tipa, umjeren i postavljen na korisniku vidljivom mjestu u vozilu,

– ovjeren cjenik autotaksi usluge postavljen na korisniku vidljivom mjestu u vozilu,

– ugrađenu svjetleću oznaku »TAXI« na krovu vozila, koja mora svijetliti kada je vozilo slobodno za vožnju,

– na svjetlećoj oznaci »TAXI« istaknut evidencijski broj taksi prijevoznika,

– najmanje četiri bočna vrata ili troja bočna vrata od kojih su vrata u drugom redu sjedala izvedena na desnoj strani vozila,

– ugrađeno stražnje svjetlo za maglu u skladu s Pravilnikom ECE-R 48,

– ugrađen uređaj za istodobno uključivanje svih pokazivača smjera u skladu s Pravilnikom ECE-R 48.

 

Članak 4.

Prijevoznik koji već obavlja djelatnost autotaksi prijevoza, a mijenja vozilo, kao i prijevoznik koji tek počinje obavljati djelatnost autotaksi prijevoza, mora posjedovati vozilo koje osim uvjeta iz članka 3. ovoga Pravilnika mora ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

– ugrađene sigurnosne pojaseve na svim sjedalima u skladu s Pravilnikom ECE-R 14 i ECE-R 16,

– ugrađene naslone za glavu na svim sjedalima u skladu s Pravilnikom ECE-R 25 i ECE R 17;

– ugrađen klima uređaj,

– ugrađen kočni protublokirajući sustav (ABS) u skladu s Pravilnikom ECE-R 13,

– ugrađene zračne jastuke najmanje za vozača i suvozača,

– ugrađeno treće stop svjetlo u skladu s Pravilnikom ECE-R 48,

– ako je vozilo opremljeno vučnom kukom, ista mora biti EURO izvedbe,

– zapremina prtljažnog prostora smije iznositi najmanje 310 litara (VDA).

 

Članak 5.

Osobni automobil namijenjen za autotaksi prijevoz koji je nabavljen ili unajmljen od druge pravne ili fizičke osobe do stupanja na snagu ovoga Pravilnika, mora ispunjavati uvjete iz članka 4. ovog Pravilnika od 1. siječnja 2008. godine.

 

2. Autobus

 

Članak 6.

(1) Autobus namijenjen za prijevoz putnika mora ispunjavati najmanje sljedeće uvjete:

– ime i prezime te prebivalište fizičke osobe, odnosno naziv tvrtke i sjedište za pravnu osobu istaknuto najmanje na vanjskim bočnim stranama autobusa. Podaci navedeni na bočnim stranama autobusa moraju odgovarati podacima navedenim u licenciji za obav­ljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza. Visina slova u natpisu ne smije biti manja od 30 mm;

– unutrašnjost autobusa, čistu i neoštećenu (sjedala, podovi, bočne stranice, rasvjetna tijela);

– osnovni pribor za interventno čišćenje (metla, lopatica, posuda, spužva i sl.);

– uređaj za zagrijavanje i prozračivanje vozila;

– vanjske površine autobusa neoštećene, a ako su sanirane, sanacija mora biti izvedena uredno;

– svi znakovi obavijesti i natpisi unutar autobusa (ULAZ, IZLAZ, IZLAZ ZA NUŽDU i sl.) moraju biti na hrvatskom jeziku.

(2) Autobus (razred I. – gradski autobus), kojim se obavlja prijevoz putnika unutar zona koje utvrđuju jedinice lokalne samouprave, mogu umjesto naziva iz stavka 1. podstavak 1. ovog članka imati prepoznatljivu oznaku tvrtke, te ne moraju ispunjavati uvjet iz stavka 1. podstavka 3. ovoga članka.

 

Članak 7.

(1) Autobus kojim se obavlja linijski ili povremeni prijevoz putnika, osim uvjeta propisanih člankom 6. ovog Pravilnika, mora ispunjavati i sljedeće uvjete:

– za autobuse u linijskom prijevozu istaknut natpis s naznakom polaznog i dolaznog mjesta, te usputnog stajališta linije kojom se označava smjer, osim za prijevoz putnika na linijama unutar zona koje uređuju jedinice lokalne samouprave, gdje je dovoljno imati samo naziv odredišta prema kojem autobus vozi;

– za autobuse u povremenom prijevozu istaknut natpis »POVREMENI PRIJEVOZ«;

– označen broj sjedećih i stajaćih mjesta u autobusu;

– numerički označeno svako sjedeće mjesto u autobusu II. i III. razreda.

(2) Autobus (razred I.) kojim se obavlja linijski ili povremeni prijevoz putnika unutar zona koje utvrđuju jedinice lokalne samouprave ne mora ispunjavati uvjet iz stavka 1. podstavka 1. ovog članka.

 

Članak 8.

(1) Autobus kojim se obavlja linijski ili povremeni prijevoz putnika do 100 km udaljenosti od polazišta (u jednom smjeru) mora pored uvjeta propisanih člancima 6. i 7. ovog Pravilnika imati značajke autobusa I. ili II. razreda prema Pravilniku ECE-R 36 (gradski ili međumjesni autobus).

(2) Linijski ili povremeni prijevoz putnika na udaljenosti do 100 km od polazišta (u jednom smjeru) može se obavljati i autobusima III. razreda prema Pravilniku ECE-R 36 (turistički autobusi).

 

Članak 9.

Autobus kojim se obavlja linijski ili povremeni prijevoz putnika na udaljenostima većim od 100 km, a manjim od 700 km udaljenosti od polazišta (u jednom smjeru), osim uvjeta propisanih člancima 6. i 7. ovog Pravilnika, mora ispunjavati i sljedeći uvjet:

– značajke autobusa II. ili III. razreda prema Pravilniku ECE-R 36 (međumjesni ili turistički autobus).

 

Članak 10.

Autobus kojim se obavlja linijski ili povremeni prijevoz putnika na udaljenostima većim od 700 km udaljenosti od polazišta (u jednom smjeru) osim uvjeta propisanih člancima 6. i 7. ovog Pravilnika, mora ispunjavati i sljedeće uvjete:

– značajke autobusa III. razreda prema Pravilniku ECE-R 36 (turistički autobus);

– ugrađen klima uređaj;

– ugrađene pojaseve najmanje za prvi red sjedala ispred kojeg nema sjedala s rukohvatom u skladu s Pravilnikom ECE-R 16;

– ugrađen sanitarni čvor + WC.

 

Članak 11.

Autobus kojim se obavlja međunarodni povremeni prijevoz putnika mora ispunjavati pored uvjeta propisanih ovim Pravilnikom i uvjete propisane Ugovorom o međunarodnom povremenom prijevozu putnika (INTERBUS UGOVOR).

 

3. Teretno vozilo

 

Članak 12.

(1) Teretno vozilo kojim se obavlja javni cestovni prijevoz tereta mora najmanje imati sljedeće:

– ime i prezime te prebivalište fizičke osobe, odnosno naziv tvrtke i sjedište za pravnu osobu istaknuto najmanje na vanjskim bočnim stranama kabine teretnog vozila. Podaci navedeni na bočnim stranama teretnog vozila moraju odgovarati podacima navedenim u licenciji za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza.

(2) Visina slova u natpisu ne smije biti manja od 30 mm:

– vanjske površine teretnog vozila neoštećene, a ako su sanirane, sanacija mora biti izvedena uredno.

 

Članak 13.

Na bočnim vanjskim stranama odnosno stražnjoj strani zatvorenog tovarnog prostora motornog vozila i priključnog vozila kojim se obavlja javni cestovni prijevoz, može biti napisan samo naziv iz članka 12. podstavak 1., ovoga Pravilnika, odnosno reklama tvrtke ili proizvoda tvrtke za koju se obavlja prijevoz.

 

Članak 14.

Vozilo koje sudjeluje u međunarodnom cestovnom prijevozu tereta temeljem Rezolucije CEMT-a, a ima pravovaljan Aneks 8, ne mora imati Potvrdu o zadovoljavanju posebnih uvjeta iz ovog Pravilnika.

 

III. VOZILA ZA PRIJEVOZ ZA VLASTITE POTREBE

 

1. Autobus

 

Članak 15.

(1) Autobus koji obavlja prijevoz za vlastite potrebe mora imati:

– istaknut napis »PRIJEVOZ ZA VLASTITE POTREBE«,

– ime i prezime te prebivalište fizičke osobe, odnosno naziv tvrtke i sjedište za pravnu osobu istaknuto najmanje na vanjskim bočnim stranama autobusa.

(2) Visina slova u natpisu ne smije biti manja od 30 mm:

– unutrašnjost autobusa, čistu i neoštećenu (sjedala, podovi, bočne stranice, rasvjetna tijela) i osnovni pribor za interventno čišćenje (metla, lopatica, posuda, spužva i sl.);

– uređaj za zagrijavanje i prozračivanje vozila;

– vanjske površine autobusa neoštećene, a ako su sanirane, sanacija mora biti izvedena uredno;

– svi obavijesni natpisi unutar autobusa (ULAZ, IZLAZ, IZLAZ ZA NUŽDU i sl.) moraju biti na hrvatskom jeziku;

– označen broj sjedećih i stajaćih mjesta u autobusu.

 

Članak 16.

Autobus kojim se obavlja prijevoz za vlastite potrebe na udaljenostima većim od 100 km udaljenosti od polazišta (u jednom smjeru) osim uvjeta propisanih člankom 15. ovog Pravilnika, mora ispunjavati i sljedeće uvjete:

– značajke autobusa II. ili III. prema Pravilniku ECE-R 36 (međumjesni ili turistički autobus).

 

2. Teretno vozilo

 

Članak 17.

(1) Teretno vozilo kojim se obavlja prijevoz za vlastite potrebe mora najmanje imati sljedeće:

– istaknut natpis »PRIJEVOZ ZA VLASTITE POTREBE«,

– ime i prezime te prebivalište fizičke osobe, odnosno naziv tvrtke i sjedište za pravnu osobu istaknuto najmanje na vanjskim bočnim stranama teretnog vozila.

(2) Visina slova u natpisu ne smije biti manja od 30 mm:

– vanjske površine teretnog vozila neoštećene, a ako su sanirane, sanacija mora biti izvedena uredno.

 

Članak 18.

Na bočnim vanjskim stranama odnosno stražnjoj strani zatvorenog tovarnog prostora motornog vozila i priključnog vozila kojim se obavlja prijevoz za vlastite potrebe, može biti napisano samo ime i prezime fizičke osobe, odnosno naziv tvrtke koja obavlja prijevoz za vlastite potrebe ili reklama vlastitih proizvoda.

 

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 19.

(1) Potvrdu o ispunjavanju posebnih uvjeta za vozila, izdaje stanica za tehnički pregled vozila pri redovnom tehničkom pregledu vozila. Za nova vozila potvrda se izdaje pri prvom preventivnom pregledu vozila.

(2) Za izdavanje Potvrde iz stavka 1. ovog članka stanica za tehnički pregled naplaćuje naknadu čiju visinu utvrđuje ovlaštena stručna organizacija. Suglasnost na visinu naknade daje ministar mora, turizma, prometa i razvitka.

(3) Potvrda se izdaje za vozilo (osobni automobil, autobus, teretni automobil i priključno vozilo) zasebno.

(4) Evidenciju izdanih potvrda vodi stanica za tehnički pregled vozila. Evidencija se vodi u informatičkom obliku.

(5) Stanica za tehnički pregled dostavlja evidenciju iz stavka 4. ovog članka Ministarstvu mora, turizma, prometa i razvika.

(6) Potvrda o ispunjavanju posebnih uvjeta za vozila tiskana je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

 

Članak 20.

Potvrda o ispunjavanju posebnih uvjeta za vozilo izdaje se prijevozniku, odnosno pravnoj ili fizičkoj osobi koja obavlja prijevoz za vlastite potrebe na temelju sljedećih dokumenata:

– račun o kupnji vozila,

– ugovor o leasingu ili zakupu vozila,

– prometna dozvola.

 

Članak 21.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe (»Narodne novine« br. 111/03 i 148/03).

 

Članak 22.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Klasa: 011-01/05-02/85

Urbroj: 530-07-05-01

Zagreb, 22. rujna 2005.

Ministar

Božidar Kalmeta, v. r.

 

STANICA ZA TEHNIČKI PREGLED VOZILA

»Naziv, adresa i telefonski broj

stanice za tehnički pregled koja je

obavila pregled i izdala potvrdu«

Broj potvrde -----------

 

POTVRDA

 

O ISPUNJAVANJU POSEBNIH UVJETA ZA VOZILO

KOJIM SE OBAVLJA PRIJEVOZ

»Vrsta prijevoza za koju se izdaje potvrda«

___________________________________________________________                       

Datum pregleda:

Sat izdavanja potvrde:

Potvrda vrijedi do:

 ___________________________________________________________                          

OSNOVNI IDENTIFIKACIJSKI PODACI O VOZILU

Vrsta vozila:

Marka vozila:

Model vozila:

Tip vozila:

VIN oznaka:

Oblik karoserije:

Godina puštanja u promet:

Godina prve registracije u RH:

 ___________________________________________________________                          

OCJENA STANICE ZA TEHNIČKI PREGLED VOZILA:

Na temelju članka 6. stavka 4. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu

(»Narodne novine«, broj 178/04 i 48/05.) stanica za tehnički pregled potvrđuje

da promatrano vozilo ispunjava uvjete iz članka ______ »Pravilnika o

posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz

za vlastite potrebe« (»Narodne novine«, broj 120/2005)

»vrsta vozila«

za sudjelovanje u

»vrsta prijevoza za koje vozilo zadovoljava«

Ova potvrda vrijedi samo uz prometnu dozvolu vozila.

___________________________________________________________                       

Nadzornik: »broj licence, ime i prezime nadzornika«

M.P.