Ispravak Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora

NN 121/2005 (17.10.2005.), Ispravak Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora

2268

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Zakonu o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da ured­bama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora, koji je objav­ljen u »Narodnim novinama«, broj 115 od 30. rujna 2005., te se daje

ISPRAVAK

ZAKONA O OVLASTI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE DA UREDBAMA UREĐUJE POJEDINA PITANJA IZ DJELOKRUGA HRVATSKOGA SABORA

 

U nazivu Zakona umjesto riječi: »ZAKON O PROGLAŠENJU ZAKONA O OVLASTI VLADE« trebaju stajati riječi: »ZAKON O OVLASTI VLADE«.

 

Klasa: 002-03/05-01/03

Zagreb, 12. listopada 2005.

Tajnik

Hrvatskoga sabora

Josip Sesar,  prof., v. r.