Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića za osobite zasluge u kulturi, Re­dom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske za hu­manitarno djelovanje i promicanje moralnih vred­no

NN 125/2005 (24.10.2005.), Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića za osobite zasluge u kulturi, Re­dom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske za hu­manitarno djelovanje i promicanje moralnih vred­no

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

2326

Na temelju članka 97. Ustava Republike Hrvatske i članka 2., stavak 1., Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 20/95), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja, donosim

ODLUKU

kojom se u prigodi službenog posjeta Republici Čile odlikuju

REDOM DANICE HRVATSKE S LIKOM MARKA MARULIĆA

za osobite zasluge u kulturi:

1. Ramón Diaz Eterović

2. Rudi Mijač Kusanović

3. Vjera Zlatar Montán;

 

REDOM DANICE HRVATSKE S LIKOM KATARINE ZRINSKE

za humanitarno djelovanje i promicanje moralnih vrednota:

1. Rita Mladinić Beroš

2. Hrvoj Ostojić Perić;

 

REDOM HRVATSKOG PLETERA

1. Jorge Guić Šešnić.

 

Broj: 01-051-05-13-1-6/1

Zagreb, 13. listopada 2005.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Stjepan Mesić, v. r.