Odluka o opozivu mr. sc. Drage Buvača s dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Koreji

NN 132/2005 (7.11.2005.), Odluka o opozivu mr. sc. Drage Buvača s dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Koreji

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

2437

Na temelju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine«, broj 48/96), točke II. podtočke 8. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječnja 2001., 5. srpnja 2001. i 7. travnja 2004., te akta predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: 080-02/04-02/367, urbroj: 50304/2-05-05 od 18. listopada 2005., kojim je predsjednik Vlade Republike Hrvatske dao prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

O OPOZIVU IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG VELEPOSLANIKA REPUBLIKE HRVATSKE

mr. sc. Drago Buvač opoziva se s dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Koreji, sa sjedištem u Tokiju.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Broj: 01-081-05-3240/2

Zagreb, 31. listopada 2005.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Stjepan Mesić, v. r.