Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića za unapređenje kulturnih i drugih odnosa između Republike Hrvatske i Slovačke Republike

NN 132/2005 (7.11.2005.), Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića za unapređenje kulturnih i drugih odnosa između Republike Hrvatske i Slovačke Republike

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

2439

Na temelju članka 97. Ustava Republike Hrvatske i članka 2., stavak 1., Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 20/95), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja, donosim

ODLUKU

kojom se odlikuju

REDOM DANICE HRVATSKE S LIKOM MARKA MARULIĆA

za unapređenje kulturnih i drugih odnosa između Republike Hrvatske i Slovačke Republike:

1. Štefan Bošnak

2. dr. Juraj Cvečko

 

Broj: 01-051-05-13-1-8/1

Zagreb, 26. listopada 2005.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Stjepan Mesić, v. r.