Pravilnik za proizvode od kristalnog stakla

NN 135/2005 (14.11.2005.), Pravilnik za proizvode od kristalnog stakla

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

2528

Na temelju članka 17. Zakona o zaštiti potrošača (»Narodne novine«, br. 96/03 i članka 5. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (»Narodne novine«, br. 158/03) ministar gospodarstva rada i poduzetništva donosi

PRAVILNIK

ZA PROIZVODE OD KRISTALNOG STAKLA

 

Članak 1.

Ovim Pravilnikom se propisuju tehnički zahtjevi za sastav, te označivanje proizvoda od kristalnog stakla, navedenih u Dodatku I. ovoga Pravilnika, kao i metode za određivanje kemijskih i fizikalnih svojstava vrsta kristalnog stakla, navedenih u Dodatku II. ovoga Pravilnika, a koji pripadaju tarifnoj oznaci 70.13 Carinske tarife.

 

Članak 2.

Proizvodi iz članka 1. ovoga Pravilnika mogu se stavljati na tržište samo ako opisi navedeni u stupcu (b) Dodatka I. imaju odgovarajuća svojstva navedena u stupcima (d), (e), (f) i (g) Dodatka I. ovoga Pravilnika.

 

Članak 3.

(1) Proizvod iz članka 1. ovoga Pravilnika označen jednim od opisa navedenim u stupcu (b) Dodatka I. ovoga Pravilnika mora imati odgovarajući identifikacijski simbol, koji je prikazan i opisan u stupcima (h) i (i) Dodatka I. ovoga Pravilnika.

(2) Ako robna marka, naziv poduzeća ili bilo koji drugi natpis sadrži kao glavni dio, kao pridjev ili u korijenu opis naveden u stupcima (b) i (c) Dodatka I. ovoga Pravilnika ili opis koji bi mogao navesti da ga se zamijeni s opisima navedenim u stupcima (b) i (c) Dodatka I. ovoga Pravilnika, neposredno ispred robne marke, naziva ili natpisa mora stajati vidljivi natpis, koji obuhvaća:

a) opis proizvoda, ako taj proizvod ima svojstva, navedena u stupcima (d) – (g) Dodatka I. ovoga Pravilnika

b) izjavu o preciznim svojstvima proizvoda, ako taj proizvod nema svojstva navedena u stupcima (d) – (g) Dodatka I. ovoga Pravilnika

 

Članak 4.

Opisi i identifikacijski simboli navedeni u Dodatku I. ovoga Pravilnika, mogu se nalaziti na istoj etiketi.

 

Članak 5.

Kod postupaka provjere da opisi navedeni u stupcu (b) i identifikacijski simboli navedeni u stupcu (h) Dodatka I. ovoga Pravilnika odgovaraju svojstvima navedenim u stupcima (d) – (g) Dodatka I. ovoga Pravilnika, primjenjuju se samo metode, koje su propisane u Dodatku II. ovoga Pravilnika.

 

Članak 6.

Kada nadležno inspekcijsko tijelo utvrdi da proizvodi od kristalnog stakla iz članka 1. ovoga Pravilnika ne zadovoljavaju zahtjeve ovoga Pravilnika, proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik registriran u Republici Hrvatskoj, odnosno uvoznik, dužni su uskladiti proizvod s odredbama ovoga Pravilnika.

Kada proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik registrirani u Republici Hrvatskoj, odnosno uvoznik ne postupi na način kako je to propisano u stavku 1. ovoga članka, nadležno inspekcijsko tijelo mora poduzeti sve odgovarajuće mjere da spriječi stavljanje na tržište takvog proizvoda ili mora osigurati da se taj proizvod povuče sa tržišta.

 

Članak 7.

Odredbe ovoga Pravilnika ne odnose se na proizvode koji su namijenjeni za izvoz u treće zemlje.

 

Članak 8.

Inspekcijski nadzor nad stavljanjem proizvoda iz članka 1. ovoga Pravilnika na tržište u nadležnosti je inspekcijskih tijela, sukladno s člankom 105. Zakona o zaštiti potrošača i članka 14. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti, u skladu s njihovim djelokrugom.

 

Članak 9.

Nakon pristupa Republike Hrvatske Europskoj uniji, »naziv proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik registriran u Republici Hrvatskoj,« zamjenjuje se nazivom »proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik registriran u Zajednici«.

 

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2006.

 

Klasa: 018-04/00-01/03

Urbroj: 526-01-04-546

Zagreb, 1. kolovoza 2005.      

Ministar          

Branko Vukelić, v. r.

 

DODATAK I.

POPIS VRSTA KRISTALNOG STAKLA

 

 

 

 

Svojstva

Označavanje

Br.

Opis vrste

Obrazloženje

Metalni oksidi (%)

Gustoća

Indeks loma zraka

Površinska tvrdoća

Oblik simbola

Napomena

-a-

-b-

-c-

-d-

-e-

-f-

-g-

-h-

-i-

1

KRISTAL S VISOKIM SADRŽAJEM OLOVA

Opis može biti slobodno korišten, kod bilo koje zemlje podrijetla ili zemlje odredišta.

Iznos postotka se odnosi na sadržaj olovnog oksida.

PbO ≥ 30 %

≥ 3.00

x

 

Okrugla oznaka. Boja: zlatna

Ø ≥ 1 cm

2

OLOVNI KRISTAL

PbO ≥ 24%

≥ 2.90

x

 

3

KRISTALNO STAKLO (KRISTALIN)

Opis smije biti korišten samo na jeziku ili jezicima zemlje u kojoj se roba stavlja na tržište.

Izuzetak:

Na njemačkom tržištu prodaje se prešano staklo koje sadrži 18% PbO i ima gustoću od najmanje 2.70 pod nazivom »PRESSBLEIKRISTALL« ili »BLEIKRISTALL – GEPRESST« (velikim slovima)

Zn

BaO

PbO

K2O

Samostalno ili skupno

≥ 10%

≥ 2.45

nD ≥ 1..520

 

Kvadratna oznaka. Boja: srebrna

Stranica:

≥ 1 cm

4

KRISTALNO STAKLO

BaO

PbO

K2O

Samostalno ili Skupno

≥ 10%

≥ 2.40

 

Vickers -550 ± 20

Oznaka u obliku istostraničnog trokuta. Boja: srebrna Stranica:

≥ 1 cm

 

 ______
x x nD≥1.520 Kao kriterij za dodatno ispitivanje proizvoda (u vrijeme uvoza).

 

DODATAK II

 

METODE ZA ODREĐIVANJE KEMIJSKIH I FIZIKALNIH SVOJSTAVA VRSTA KRISTALNOG STAKLA

1.         KEMIJSKE ANALIZE

1.1.      BaO i PbO

1.1.1.   Određivanje kombinacije BaO + PbO

            Izvažite 0,5 grama stakla u prahu s preciznošću ±0,0001 grama i stavite ga u platinasti lončić. Navlažite vodom i dodajte 10 mililitara 15-postotne otopine sumporne kiseline i 10 mililitara fluorovodične kiseline. Zagrijavajte u pješčanoj kupelji sve dok ne počne izlaziti bijeli dim. Ostavite da se ohladi i još jednom ponovite postupak s 10 mililitara fluorovodične kiseline. Zagrijavajte sve dok se opet ne pojavi bijeli dim. Ostavite da se ohladi, a potom isplahnite rubove posude vodom. Zagrijavajte sve dok se opet ne pojavi bijeli dim. Ostavite da se ohladi, pažljivo dodajte 10 mililitara vode, a potom prelijte u 400-mililitarsku čašu. Posudu više puta isplahnite s 10-postotnom sumpornom otopinom i istom otopinom razrijedite mješavinu na 100 mililitara. Neka vrije 2-3 minute. Ostavite stajati tijekom noći.

            Ocijedite kroz lončić za filtriranje stupnja poroznosti 4, a ostatak u lončiću isplahnite s 10-postotnom otopinom sumporne kiseline, a zatim još dva do tri puta etilnim alkoholom. Jedan sat sušite u pećnici na temperaturi od 150 stupnjeva. Izvažite BaSO4 + PbSO4.

1.1.2.   Određivanje BaO

            Izvažite 0,5 grama stakla u prahu s preciznošću ±0,0001grama i stavite ga u platinasti lončić. Navlažite vodom i dodajte 10 mililitara fluorovodične kiseline i 5 mililitara perklorne kiseline. Zagrijavajte u pješčanoj kupelji, sve dok ne počne izlaziti bijeli dim.

            Ostavite da se ohladi i dodajte još 10 mililitara fluorovodične kiseline. Zagrijavajte sve dok se opet ne pojavi bijeli dim. Ostavite da se ohladi, a rubove posude isplahnite destiliranom vodom. Opet zagrijavajte sve dok se ne ispari gotovo do suhe tvari. Dodajte 50 mililitara 10-postotne klorovodične kiseline i za ubrzavanje otapanja polako zagrijavajte. Prenesite u 400-mililitarsku čašu i vodom razrijedite na 200 mililitara. Uzavrite, a zatim kroz otopinu uvodite vodikov sulfid. Kada se talog olovnog sulfida spusti na dno posude, prestanite uvoditi vodikov sulfid. Procijedite kroz fini filter papir, operite hladnom vodom, zasićenom vodikovim sulfidom.

            Filtrat uzavrite, a zatim, ako je to potrebno, isparavanjem mješavinu umanjite na 300 mililitara. Vrućoj mješavini dodajte 10 mililitara 10-postotne otopine sumporne kiseline. Odložite s plamenika i ostavite stajati barem četiri sata.

            Procijedite kroz fini filter papir, papir, operite hladnom. Precipitat (talog) pecite na 1050 stupnjeva i izvažite BaSO4.

1.2.      Određivanje ZnO

            Nakon izlučivanja BaSO4 isparavajte filtrate, tako da njihovu količinu umanjite na 200 mililitara. Neutralizirajte amonijakom u prisutnosti indikatora metila crvenog i dodajte 20 mililitara N/10 sumporne kiseline. Uravnotežite pH vrijednost na 2 (pH metar) dodavanjem N/10 sumporne kiseline ili proizvoljno N/10 natrijevog hidroksida i na hladnom

            sedimentirajte cinkov sulfid uz uvođenje vodikovog sulfida. Precipitat ostavite stajati četiri sata, a zatim ga položite na fini filter papir. Operite otopinom hladne vode, zasićene vodikovim sulfidom. Precipitat na filteru otopite na taj način da ga prelijete s 25 mililitara vruće otopine 10-postotne klorovodične kiseline. Filter ispirite vrućom vodom toliko dugo dok ne dobijete količinu od 150 mililitara. Neutralizirajte amonijakom u prisutnosti lakmusovog papira, a zatim dodajte 1-2 grama tvrdog urotropina kojim ćete otopinu neutralizirati na približnu pH vrijednost 5. Dodajte nekoliko kapljica svježe pripremljene 0,5-postotne vodene otopine ksilenol narančastog i titrirajte s N/10 otopinom Complexona III sve dok se ružičasta boja ne izmijeni u limun žutu.

1.3.      Određivanje K2O

            Taloženjem i vaganjem kalijevog tetrafenilborata.

            Postupak: Nakon drobljenja i prosijavanja 2 grama stakla primiješamo 2 mililitra koncentrirane HNO3,

            15 mililitara NClO4

            25 mililitara HF

            u platinastoj posudi u vodenoj kupelji, a zatim i u pješčanoj kupelji. Nakon što su se izlučile guste pare perklorne kiseline (postupak nastavite do sušenja), razrijedite s 20 mililitara vruće vode i 2-3 mililitra koncentrirane HCl.

            Prenesite u 200-mililitarsku čašu s mjeračem, potrebnu količinu uravnotežite destiliranom vodom.

            Reagensi: 6-postotna otopina natrijevog tetrafenilborata: otopite 1,5 grama reagensa u 250 mililitara destilirane vode. Blagu uzmućenost, koja je ostala, riješit ćete dodanim 1 gramom hidratiziranog aluminijevog oksida. Protresite pet minuta, profiltrirajte, i pritom pazite da prvih 20 mililitara ponovno profiltrirate.

            Otopina za ispiranje za precipitat: Pripremite malo kalijeve soli precipitacijom u otopini s približno 0,1 grama KCl na 50 mililitara N/10 HCl u koju uz miješanje dolijevajte otopinu tetrafenilborata sve dok se precipitacija ne zaustavi. Profiltrirajte kroz stakleni filtar. Operite destiliranom vodom. U sušionici sušite na sobnoj temperaturi. Zatim dodajte 20-30 miligrama iste soli u 250 mililitara destilirane vode. S vremena na vrijeme promiješajte. Nakon trideset minuta dodajte 0,5 – 1 grama hidratiziranog aluminijevog oksida. Miješajte nekoliko minuta. Profiltrirajte.

            Postupak: Uzmite alikvotni dio pripravka kiseline, koji odgovara približno 10 miligrama K2O. Razrijedite na približno 100 mililitara. Dok blago miješate, polako dodajte otopinu reagensa, približno 10 mililitara na predviđenih 5 miligrama K2O. Ostavite stajati najduže petnaest minuta, a zatim profiltrirajte kroz izvagani stakleni filtar čija poroznost treba biti između 3 i 4 stupnja. Operite otopinom za ispiranje. Sušite trideset minuta na temperaturi od 120 stupnjeva. Pretvorbeni faktor za K2O je 0,13143.

1.4.      Tolerancije

            ± 0,1 u apsolutnoj vrijednosti za svako određivanje. Ako nam analiza dade nižu vrijednost (30, 24 ili 10%) unutar tolerancije, uzima se prosjek barem tri analize. Ako je taj prosjek veći ili istovjetan 29.95, 23.95, odnosno 9.95 staklo mora biti svrstano u vrstu koja odgovara 30, 24 i 10%.

2.         FIZIKALNO ODREĐIVANJE

2.1.      Gustoća

            Metoda hidrostatičke ravnoteže s preciznošću ± 0,01. Uzorak od barem 20 grama izvažemo na zraku i izvažemo potopljen u destiliranu vodu na temperaturi od 20 stupnjeva.

2.2.      Indeks lomljivosti svjetlosti

            Indeks mjerimo na refraktometru s preciznošću ± 0,001.

2.3.      Mikrotvrdoća

            Tvrdoća po Vickersu mjeri se po standardu

            ASTM E 92-65 (ispravak 1965), odnosno

            BS 3828:1973:1973-02-28 Titel E – Specification for crystal glass, odnosno

            SIST EN 6507-1:1998 Metalni materijali – Test tvrdoće po Vickersu 1. dio: Metoda testiranja (ISO 6507-1:1997).

            pritom se koristi opterećenje od 50 grama i uzima prosjek petnaest mjerenja.