Rješenje o imenovanju supredsjedatelja, zamjenika supredsjedatelja, članova i tajnika Međuvladinog mješovitog odbora za provedbu Sporazuma između Republike Hrvatske i Srbije i Crne Gore o zaštiti prav

NN 136/2005 (16.11.2005.), Rješenje o imenovanju supredsjedatelja, zamjenika supredsjedatelja, članova i tajnika Međuvladinog mješovitog odbora za provedbu Sporazuma između Republike Hrvatske i Srbije i Crne Gore o zaštiti prav

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2539

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvat­ske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003 i 30/2004) i članka 16. Sporazuma između Republike Hrvatske i Srbije i Crne Gore o zaštiti prava hrvatske manjine u Srbiji i Crnoj Gori i srpske i crnogorske manjine u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 3/2005), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 3. studenoga 2005. godine donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU SUPREDSJEDATELJA, ZAMJENIKA SUPREDSJEDATELJA, ČLANOVA I TAJNIKA MEĐUVLADINOG MJEŠOVITOG ODBORA ZA PROVEDBU SPORAZUMA IZMEDU REPUBLIKE HRVATSKE I SRBIJE I CRNE GORE O ZAŠTITI PRAVA HRVATSKE MANJINE U SRBIJI I CRNOJ GORI I SRPSKE I CRNOGORSKE MANJINE U REPUBLICI HRVATSKOJ

1. Imenuje se SLAVKO LEBAN supredsjedateljem Međuvladinog mješovitog odbora za provedbu Sporazuma između Republike Hrvatske i Srbije i Crne Gore o zaštiti prava hrvatske manjine u Srbiji i Crnoj Gori i srpske i crnogorske manjine u Republici Hrvat­skoj.

2. Imenuje se ANDRIJA JAKOVČEVIĆ zamjenikom supredsjedatelja Međuvladinog mješovitog odbora za provedbu Sporazuma između Republike Hrvatske i Srbije i Crne Gore o zaštiti prava hrvat­ske manjine u Srbiji i Crnoj Gori i srpske i crnogorske manjine u Republici Hrvatskoj.

3. Za članove Međuvladinog mješovitog odbora za provedbu Sporazuma između Republike Hrvatske i Srbije i Crne Gore o zaštiti prava hrvatske manjine u Srbiji i Crnoj Gori i srpske i crnogorske manjine u Republici Hrvatskoj, imenuju se:

dr. sc. JADRAN ANTOLOVIĆ

mr. sc. MILENA KLAJNER

– ŽARKO KATIĆ

– SANJA SÜTO

– VOJISLAV STANIMIROVIĆ

– DAVID D. ORLOVIĆ

prof. dr. sc. VESELIN SIMOVIĆ.

4. Imenuje se IVAN ZEBA tajnikom Međuvladinog mješovitog odbora za provedbu Sporazuma između Republike Hrvatske i Srbije i Crne Gore o zaštiti prava hrvatske manjine u Srbiji i Crnoj Gori i srpske i crnogorske manjine u Republici Hrvatskoj.

 

Klasa: 080-02/05-01/212

Urbroj: 50304/2-05-01

Zagreb, 3. studenoga 2005.

Predsjednik

dr. sc. Ivo Sanader, v. r.