Odluka o proglašenju 2006. godine "Godinom Nikole Tesle" u Republici Hrvatskoj

NN 138/2005 (23.11.2005.), Odluka o proglašenju 2006. godine "Godinom Nikole Tesle" u Republici Hrvatskoj

HRVATSKI SABOR

2592

Na temelju članka 80. Ustava Republike Hrvatske, Hrvatski sabor na sjednici 17. studenoga 2005., donio je

ODLUKU

O PROGLAŠENJU 2006. GODINE »GODINOM NIKOLE TESLE« U REPUBLICI HRVATSKOJ

 

I.

Godina 2006. proglašava se »Godinom Nikole Tesle« u Republici Hrvatskoj.

 

II.

Hrvatski sabor će, u suradnji s Vladom Republike Hrvatske, osnovati organizacijski odbor koji će pripremiti program obilježavanja »Godine Nikole Tesle«.

U organizacijski odbor imenovat će se predstavnici Hrvatskoga sabora, Vlade Republike Hrvatske, Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, te pojedinci i predstavnici uglednih znanstvenih organizacija i institucija.

 

III.

Hrvatski sabor će biti pokrovitelj svih događanja kojima će se obilježiti »Godina Nikole Tesle«.

 

IV.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, u suradnji s Ministarstvom kulture, zadužuju se za operativnu provedbu programa kojim će se obilježiti »Godina Nikole Tesle«.

 

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

 

Klasa: 610-02/05-01/01

Zagreb, 17. studenoga 2005.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Vladimir Šeks, v. r.