Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posebnim uvjetima za stavljanje brašna na tržište

NN 143/2005 (5.12.2005.), Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posebnim uvjetima za stavljanje brašna na tržište

2714

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o posebnim uvjetima za stavljanje brašna na tržište koji je objavljen u »Narodnim novinama« broj 140 od 28. studenoga 2005., te se daje

ISPRAVAK

ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSEBNIM UVJETIMA ZA STAVLJANJE BRAŠNA NA TRŽIŠTE

U članku 4. stavku 2. i članku 6. stavku 2. umjesto riječi: »3. i 4.« trebaju stajati riječi: »i 3.«

 

Klasa: 330-01/05-01/03

Zagreb, 1. prosinca 2005.

Tajnik Hrvatskoga sabora

Josip Sesar, prof., v. r.