Pravilnik o količini brašna utrošenoga za proizvod­nju pojedinih pekarskih proizvoda

NN 146/2005 (12.12.2005.), Pravilnik o količini brašna utrošenoga za proizvod­nju pojedinih pekarskih proizvoda

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

2747

 

Na temelju članka 6. stavka 3. Zakona o posebnim uvjetima za stavljanje brašna na tržište (»Narodne novine« br. 48/04, 130/04 i 140/05) ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O KOLIČINI BRAŠNA UTROŠENOGA ZA PROIZVODNJU POJEDINIH PEKARSKIH PROIZVODA

 

Članak 1.

1. Ovim Pravilnikom propisuju se najviše količine brašna utrošene za proizvodnju pojedinih pekarskih proizvoda i način vođenja evidencije o tome.

2. Najviša količina brašna utrošena za proizvodnju pojedinih pekarskih proizvoda (u daljnjem tekstu: utrošak brašna) u smislu ovog Pravilnika podrazumijeva najvišu količinu brašna koju pravne i fizičke osobe koje se bave proizvodnjom pekarskih proizvoda (u daljnjem tekstu: proizvođači pekarskih proizvoda) mogu utrošiti za proizvodnju proizvoda iz članka 2. ovoga Pravilnika za zamjes i posip.

3. Za proizvode koji nisu navedeni u članku 2. ovoga Pravilnika u pogledu vrste ili pojedinačne mase gotovog proizvoda, utrošak brašna računa se prema sličnoj vrsti proizvoda iz tablice, a za različite mase gotovog proizvoda razmjerno pojedinačnim masama navedenim u tablici.

 

Članak 2.

Za proizvodnju sljedećih vrsta proizvoda mogu se utrošiti količine brašna kako slijedi:

 (g)

Redni broj

Vrsta proizvoda

Pojedinačna masa gotovog proizvoda (g)

Najviša količina utroška brašna (g)

Kruh

1.

Bijeli

1500

1100

2.

Bijeli

1200

880

3.

Bijeli

1000

735

4.

Bijeli

800

590

5.

Bijeli

700

520

6.

Bijeli

500

380

7.

Bijeli

400

305

8.

Polubijeli, crni, raženi, kukuruzni, miješani, posebnih vrsta, iz drugih žitarica i drugi

1500

1095

9.

Polubijeli, crni, raženi, kukuruzni, miješani, posebnih vrsta, iz drugih žitarica i drugi

1200

880

10.

Polubijeli, crni, raženi, kukuruzni, miješani, posebnih vrsta, iz drugih žitarica i drugi

1000

735

11.

Polubijeli, crni, raženi, kukuruzni, miješani, posebnih vrsta, iz drugih žitarica i drugi

800

590

12.

Polubijeli, crni, raženi, kukuruzni, miješani, posebnih vrsta, iz drugih žitarica i drugi

700

520

13.

Polubijeli, crni, raženi, kukuruzni, miješani, posebnih vrsta, iz drugih žitarica i drugi

500

375

14.

Polubijeli, crni, raženi, kukuruzni, miješani, posebnih vrsta, iz drugih žitarica i drugi

400

300

Peciva

1.

Peciva pojedinačne mase do 50 g

1000

840

2.

Peciva pojedinačne mase od 51 do 100 g

1000

810

3.

Peciva pojedinačne mase 101-250 g

1000

785

Ostali proizvodi

1.

Burek, savijače i sl.

1000

550

2.

Krafne (punjene, prelivene, posute), piroške i sl.

1000

540

3.

Proizvodi od lisnatog tijesta

1000

750

 

 

Članak 3.

Najviše količine utroška gotovih (namjenskih) smjesa i koncentrata za proizvodnju 1000 g gotovog proizvoda:

• 650 g smjese za krafne

• 850 g smjese za croissante

• 500 g koncentrata za kruh odnosno prema recepturi, ili uputi za upotrebu koju propisuje proizvođač gotovih smjesa ili koncentrata.

 

Članak 4.

1. Proizvođači pekarskih proizvoda dužni su voditi evidenciju pekarske proizvodnje, nabave i potrošnje brašna.

2. Evidencija pekarske proizvodnje, nabave i potrošnje brašna vodi se u knjizi evidencije utroška brašna (u daljnjem tekstu: Knjiga (KEUB).

3. Knjiga (KEUB) mora se nalaziti u svakom proizvodnom objektu/pogonu u kojem se odvija proizvodnja pekarskih proizvoda.

 

Članak 5.

1. Knjiga (KEUB) se sastoji od dvanaest setova samokopirnog papira (original i kopija) A3 formata, uvezanih u tvrdi uvez koji su numerirani i služe za unos podataka o mjesečnoj proizvodnji pekarskih proizvoda po danima, te evidentiranju ulaza i potrošnje brašna.

2. Na predlistu knjige (KEUB) napisane su upute za njeno ispunjavanje i vođenje.

3. Proizvođači pekarskih proizvoda dužni su sukladno uputama:

• evidentirati sve ulaze brašna odmah po primitku brašna u objekat,

• svakoga dana do 12 sati upisati proizvedene količine pekarskih proizvoda za prethodni dan.

• za dane kada u objektu/pogonu nema proizvodnje pripadajući red precrtati.

4. Uz knjigu (KEUB) proizvođači pekarskih proizvoda dužni su imati valjane dokumente o ulazu brašna.

 

Članak 6.

1. Proizvođači pekarskih proizvoda dužni su prije početka kalendarske godine knjigu (KEUB) ovjeriti svojim pečatom i potpisom odgovorne osobe, a potom ovjeriti pečatom i potpisom nadležnog inspektora Državnog inspektorata.

2. Sukladno odredbi iz stavka 1. ovoga Pravilnika, proizvođači pekarskih proizvoda koji se bave proizvodnjom pekarskih proizvoda sezonski tijekom godine ili su tijekom godine započeli proizvodnju, dužni su prije početka proizvodnje knjigu (KEUB) ovjeriti svojim pečatom i potpisom odgovorne osobe, a potom ovjeriti pečatom i potpisom nadležnog inspektora Državnog inspektorata.

 

Članak 7.

Proizvođači pekarskih proizvoda dužni su prilikom nadzora, ili tijekom godine na njihov zahtjev, dati na uvid knjigu (KEUB) i ostale potrebne dokumente nadležnom inspektoru Državnog inspektorata, te djelatnicima Ministarstva financija.

 

Članak 8.

1. Proizvođači pekarskih proizvoda dužni su po završetku kalendarske godine, a najkasnije do 31. siječnja knjigu (KEUB) iz prethodne godine dati na uvid nadležnom inspektoru Državnog inspektorata.

2. Proizvođači pekarskih proizvoda dužni su knjigu (KEUB) čuvati najmanje 2 godine.

 

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. 1. 2006. godine.

Klasa: 011-02/05-01/73

Urbroj: 525-1-05-2

Zagreb, 9. prosinca 2005.

Ministar

poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva

Petar Čobanković, v. r.