Odluka o odlikovanju dr. Francesca Buranellija Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića

NN 150/2005 (21.12.2005.), Odluka o odlikovanju dr. Francesca Buranellija Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

2907

Na temelju članka 97. Ustava Republike Hrvatske i članka 2., stavak 1., Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 20/95), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja, donosim

ODLUKU

kojom se odlikuje

dr. Francesco Buranelli

REDOM DANICE HRVATSKE S LIKOM MARKA MARULIĆA

 

za iznimni doprinos u promociji hrvatske kulture i znanosti u Italiji.

 

Broj: 01-051-05-13-1-9/1

Zagreb, 22. studenoga 2005.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Stjepan Mesić, v. r.