Uredba o izmjeni Zakona o prijevozu u cestovnom prometu

NN 151/2005 (23.12.2005.), Uredba o izmjeni Zakona o prijevozu u cestovnom prometu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2922

Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora (»Narodne novine«, br. 115/2005 i 121/2005 – ispravak), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. prosinca 2005. godine, donijela

UREDBU

O IZMJENI ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU

 

Članak 1.

U Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine«, br. 178/2004 i 48/2005 – ispravak), članak 103. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost na temelju ovoga Zakona uskladit će svoje poslovanje u skladu s odredbama ovoga Zakona u roku od dvije godine, od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.«

 

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

 

Klasa: 340-01/05-01/01

Urbroj: 5030116-05-6

Zagreb, 19. prosinca 2005.

Predsjednik

dr. sc. Ivo Sanader, v. r.