Uredba o dopuni Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika

NN 151/2005 (23.12.2005.), Uredba o dopuni Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2923

Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (»Narodne novine«, br. 115/2005 i 121/2005 – ispravak), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. prosinca 2005. godine donijela

UREDBU

O DOPUNI ZAKONA O OBVEZAMA I PRAVIMA DRŽAVNIH DUŽNOSNIKA

 

Članak 1.

Odredba članka 12. stavka 4. Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika (»Narodne novine«, br. 101/98, 135/98, 105/99, 25/2000, 73/2000, 30/2001, 59/2001, 114/2001, 153/2002, 16/2004, 30/2004 i 121/2005) neće se primjenjivati u 2006. godini.

 

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

 

Klasa: 023-03/05-01/27

Urbroj: 5030109-05-3

Zagreb, 19. prosinca 2005.

Predsjednik

dr. sc. Ivo Sanader, v. r.