Uredba o izmjeni Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

NN 153/2005 (28.12.2005.), Uredba o izmjeni Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2968

Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora (»Narodne novine«, br. 115/2005 i 121/2005 – ispravak), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. prosinca 2005. godine donijela

UREDBU

O IZMJENI ZAKONA O DRŽAVNOJ IZMJERI I KATASTRU NEKRETNINA

 

Članak 1.

U Zakonu o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine«, broj 128/1999) u članku 100. stavku 3. riječi »1. siječnja 2006.« zamjenjuju se riječima »1. siječnja 2007.«

 

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu 1. siječnja 2006. godine.

 

Klasa: 930-01/05-01/02

Urbroj: 5030115-05-1

Zagreb, 23. prosinca 2005.

Predsjednik

dr. sc. Ivo Sanader, v. r.